Centrálny register zmlúv

Obec Prievaly

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - Milan Rečný
72/2023
50,00 € Obec Prievaly Rečný Milan
2. August 2023
Nájomná zmluva - Jozef Oršulák
71/2023
0,00 € Obec Prievaly Oršulák Jozef
31. Júl 2023
Darovacia zmluva - František Jarovič
70/2023
350,00 € Obec Prievaly Jarovič František
25. Júl 2023
Darovacia zmluva - Marta Kľúčovská
69/2023
350,00 € Obec Prievaly Kľúčovská Marta
19. Júl 2023
Zmluva o dielo - Peter Zongor
68/2023
210,00 € Zongor Peter Obec Prievaly
19. Júl 2023
Zmluva o dielo - Lýdia Kiripolská
67/2023
30,00 € Kiripolská Lýdia Obec Prievaly
19. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - Nadine Vix
66/2023
50,00 € Obec Prievaly Vix Nadine
19. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - Nadine Vix
65/2023
25,00 € Obec Prievaly Vix Nadine
12. Júl 2023
Dodatok č. 1 k dohode č.23-07-054-28 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
14a/2023
0,00 € Obec Prievaly Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
4. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
63/2023
0,00 € Daniel Lukáč Obec Prievaly
3. Júl 2023
Nájomná zmluva - Peter Adamčík, Radoslava Adamčíková
62/2023
0,00 € Obec Prievaly Adamčík Peter, Adamčíková Radoslava
3. Júl 2023
Zmluva o nájme - Lukáš Polák
61/2023
0,00 € Obec Prievaly Polák Lukáš
3. Júl 2023
Zmluva o nájme - Štefan Janata
60/2023
0,00 € Obec Prievaly Janata Štefan
3. Júl 2023
Nájomná zmluva - Martin Hreha
59/2023
0,00 € Obec Prievaly Hreha Martin
3. Júl 2023
Zmluva o nájme - Michal Lapuník, Michaela Heráková
58/2023
0,00 € Obec Prievaly Lapuník Michal, Heráková Michaela
3. Júl 2023
Zmluva o nájme - Mária Lešková
57/2023
0,00 € Obec Prievaly Lešková Mária
3. Júl 2023
Zmluva o nájme - Igor Daniel, Júlia Danielová
56/2023
0,00 € Obec Prievaly Igor Daniel, Júlia Danielová
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
54/2023
0,00 € PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s. Obec Prievaly
28. Jún 2023
Nájomná zmluva + dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - Mária Lešková
53/2023
820,00 € Obec Prievaly Lešková Mária
28. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
55/2023
280,00 € Nadácia SPP Obec Prievaly