Centrálny register zmlúv

Obec Prievaly

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2024
Zmluva o vykonávaní činnosti odborného lesného hospodára
10/2024
80,00 € Ing. Róbert Gombárik Obec Prievaly
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby na rok 2024
9/2024
329 700,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Prievaly
24. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Lýdia Kiripolská
8/2024
25,00 € Obec Prievaly Kiripolská Lýdia
24. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Iveta Závišová
7/2024
50,00 € Obec Prievaly Závišová Iveta
17. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta2 - Marek Uhrínek
6/2024
50,00 € Obec Prievaly Uhrínek Marek
17. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta - Marek Uhrínek
5/2024
50,00 € Obec Prievaly Uhrínek Marek
17. Január 2024
Kúpna zmluva
4/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Prievaly
17. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
3/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Prievaly
10. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Prievaly
9. Január 2024
Darovacia zmluva - Mária Stachová
1/2024
350,00 € Obec Prievaly Stachová Mária
6. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Peter Pavlík
125/2023
0,00 € Obec Prievaly Pavlík Peter
6. Január 2024
Zmluva o nájme pozemku – Dominika Závišová
124/2023
1 096,18 € Obec Prievaly Závišová Dominika
6. Január 2024
Zmluva o nájme pozemku – Pavol Holič ml.
123/2023
153,74 € Obec Prievaly Holič Pavol ml.
6. Január 2024
Zmluva o nájme pozemku – Peter Peterka ml.
122/2023
164,00 € Obec Prievaly Peterka Peter ml.
20. November 2023
Dodatok ku zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
108/2023
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Prievaly
28. December 2023
Zmluva2 o nájme pozemku - Rudolf Pavlík
121/2023
1 845,19 € Obec Prievaly Pavlík Rudolf
28. December 2023
Zmluva o nájme pozemku - Rudolf Pavlík
120/2023
34,67 € Obec Prievaly Pavlík Rudolf
22. December 2023
Darovacia zmluva – Terézia Kopúnková
118/2023
350,00 € Obec Prievaly Kopúnková Terézia
22. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta – Ing. Vladimír Šír
119/2023
25,00 € Obec Prievaly Šír Vladimír
22. December 2023
Úplné znenie poistnej zmluvy č. 8001464798 v zmysle dodatku č. 1
103/2023
3 312,32 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Prievaly