Centrálny register zmlúv

Obec Prievaly

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta – Pavel Vanek
49/2023
37,50 € Obec Prievaly Vanek Pavel
27. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta – Ján Vanek
50/2023
50,00 € Obec Prievaly Vanek Ján
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Prievaly v roku 2023
51/2023
700,00 € Obec Prievaly ZO Jednoty dôchodcov Prievaly
27. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta – Pavel Vanek
48/2023
25,00 € Obec Prievaly Vanek Pavel
19. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta – Jozefa Lettrichová
47/2023
50,00 € Obec Prievaly Lettrichová Jozefa
9. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
46/2023
22,99 € Slovenské telekomunikácie, a.s. Obec Prievaly
8. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta-Jozef Švec
45/2023
50,00 € Obec Prievaly Švec Jozef
29. Máj 2023
Darovacia zmluva - Františka Fischerová
44/2023
350,00 € Obec Prievaly Fischerová Františka
26. Máj 2023
Darovacia zmluva
43/2023
0,00 € Slovenské ústredné spotrebné družstvo Obec Prievaly
26. Máj 2023
Dohoda č.23/07/054/31 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie + dodatok č. 1
42/2023
136,92 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Prievaly
23. Máj 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
40/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Prievaly
23. Máj 2023
Kúpna zmluva
41/2023
2 505,00 € Obec Prievaly Mrkvová Iveta, Šteruský Jozef, Šteruský Július, Čavojská Lýdia, Kalenská Anna, Tarkoš Stanislav, Balážová Mária
19. Máj 2023
Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentne telefóny určená pre obce a ich obyvateľov
39/2023
1,00 € Alphabet group s.r.o. Obec Prievaly
15. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu
37/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Prievaly
15. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky na kanalizačnej sieti
38/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť. a.s. Obec Prievaly
3. Máj 2023
Darovacia zmluva
35/2023
250,00 € Obec Prievaly Anastázia Hlavatá
3. Máj 2023
Darovacia zmluva
36/2023
350,00 € Obec Prievaly Margita Horváthová
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí právnej služby
34/2023
110,00 € Linden law s.r.o. Obec Prievaly
27. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
33/2023
5 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Prievaly
20. Apríl 2023
Zmluva o dielo
30/2023
Doplnená
86 178,00 € Anoverd s.r.o. Obec Prievaly