Centrálny register zmlúv

Obec Prievaly

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčnej zmluve
31/2023
12,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Prievaly
20. Apríl 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o aktualizácii programov
32/2023
156,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Prievaly
17. Apríl 2023
Zmluva o dielo
28/2023
200,00 € Peter Zongor Obec Prievaly
17. Apríl 2023
Kúpna zmluva
29/2023
135,00 € Obec Prievaly Peter Pavlík, Jana Pavlíková
13. Apríl 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
27/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Prievaly
4. Apríl 2023
Dohoda č.23/07/060/31 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
25/2023
3 851,08 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Obec Prievaly
4. Apríl 2023
Dohoda č.23/07/060/32 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
26/2023
4 279,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Obec Prievaly
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
24/2023
Doplnená
41 308,80 € VARITES s.r.o. Obec Prievaly
30. Marec 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy
23/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Obec Prievaly
29. Marec 2023
Zmluva o dielo
22/2023
70,00 € Jozef Šteruský Obec Prievaly
28. Marec 2023
Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb a Licenčná zmluva
21/2023
500,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Prievaly
24. Marec 2023
Zmluva o manažmente projektu
20/2023
1 000,00 € Ekologické a inovačné centrum o.z. Obec Prievaly
21. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
19/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Obec Prievaly
15. Marec 2023
Poistná zmluva na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
18/2023
20,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Prievaly
8. Marec 2023
Darovacia zmluva
16/2023
304,80 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Prievaly
8. Marec 2023
Zmluva o dielo
17/2023
1 500,00 € Jaroslava Černeková - účtovníctvo Obec Prievaly
7. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
15/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Obec Prievaly
28. Február 2023
Dohoda č.23/07/054/28 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
14/2023
21 375,99 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Obec Prievaly
22. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme
11/2023
0,00 € Obec Prievaly Ľubica Hílková
22. Február 2023
Zmluva o dielo
12/2023
40,00 € Jozef Šteruský Obec Prievaly