Centrálny register zmlúv

Obec Prievaly

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Jozef Oravec
129/2024
50,00 € Obec Prievaly Oravec Jozef
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Jozef Mihál
128/2024
50,00 € Obec Prievaly Mihál Jozef
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Slavomír Bílik
127/2024
50,00 € Obec Prievaly Bílik Slavomír
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Mgr. Miloslav Holič
126/2024
50,00 € Obec Prievaly Mgr. Holič Miloslav
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Helena Poloncová
125/2024
65,00 € Obec Prievaly Poloncová Helena
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Danka Petrášová
124/2024
25,00 € Obec Prievaly Petrášová Danka
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Margita Hílková
123/2024
50,00 € Obec Prievaly Hílková Margita
8. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Martin Šťastný
122/2024
85,00 € Obec Prievaly Šťastný Martin
30. Jún 2024
Darovacia zmluva - Jozef Herceg
121/2024
350,00 € Obec Prievaly Herceg Jozef
24. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Jozefína Vavrovičová
120/2024
50,00 € Obec Prievaly Vavrovičová Jozefína
24. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Mário Hurt
119/2024
140,00 € Obec Prievaly Hurt Mário
24. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Andrea Fabianová
118/2024
50,00 € Obec Prievaly Fabianová Andrea
24. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Mária Jursová
117/2024
25,00 € Obec Prievaly Jursová Mária
24. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – PaedDr. Jaroslava Juráňová
116/2024
50,00 € Obec Prievaly PaedDr. Juráňová Jaroslava
19. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Ing. František Petráš
111/2024
100,00 € Obec Prievaly Ing. Petráš František
19. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Ľubomír Bubla
112/2024
65,00 € Obec Prievaly Bubla Ľubomír
19. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta - Mária Uhrínková
115/2024
50,00 € Obec Prievaly Uhrínková Mária
19. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta - Rudolf Holič
114/2024
115,00 € Obec Prievaly Holič Rudolf
19. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta - Anna Holičová
113/2024
125,00 € Obec Prievaly Holičová Anna
18. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta – Jozef Záviš
90/2024
100,00 € Obec Prievaly Záviš Jozef