Centrálny register zmlúv

Obec Borský Svätý Jur

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2023
nájom hrobového miesta č.84, oddelenie 1
1146/23
7,50 € Obec Borský Svätý Jur Margareta Palkovičová
3. Október 2023
nájom hrobového miesta č.361, oddelenie 2
1145/23
15,00 € Obec Borský Svätý Jur Vlasta Luknišová
3. Október 2023
nájom hrobového miesta č.278, oddelenie 2
1126/23
15,00 € Obec Borský Svätý Jur Irena Maslinová
3. Október 2023
projektová dokumentácia prístavba MŠ
1241/23
3 490,00 € Ing. arch. Branislav Blažek Obec Borský Sv.Jur
3. Október 2023
nájom bytu č.790 B2
1235/23
153,78 € Obec Borský Svätý Jur Anton Ralbovský
26. September 2023
nájom bytu č.216 byt č.1
1130/23
116,52 € Obec Borský Svätý Jur Mgr. Ľubica Nemčeková
26. September 2023
dodávka softvérových produktov
1032/23
158,00 € INISOFT s.r.o. Obec Borský Svätý Jur
25. September 2023
nájom bytu č.216 byt č.3
1172/23
118,32 € Obec Borský Svätý Jur Mgr. Alena Olšovská
31. August 2023
nájom bytu č.753 A1
947/23
196,09 € Obec Borský Svätý Jur Jana Mórová, Štefan Šimkovič
31. August 2023
nájom bytu č.790 B8
949/23
233,78 € Obec Borský Svätý Jur Kristína Hrušovská, Roman Baláž
31. August 2023
nájom bytu č.790 B2
948/23
153,78 € Obec Borský Svätý Jur Anton Ralbovský
31. August 2023
nájom hrobového miesta č.331, oddelenie 2
1024/23
15,00 € Obec Borský Svätý Jur Janka Kovárová
31. August 2023
poskytnutie nepeňažného daru Beh JCH
981/23
50,00 € COOP Jednota Obec Borský Svätý Jur
31. August 2023
nájom hrobového miesta č.357, oddelenie 1
961/23
15,00 € Obec Borský Svätý Jur Vladimír Húšek
31. August 2023
výmena verejného osvetlenia
1111/23
157 800,00 € EKOTERM, s.r.o. Obec Borský Sv.Jur
25. August 2023
nájom hrobového miesta č.367, oddelenie 2
856/23
15,00 € Obec Borský Svätý Jur Daniela Prevajová
23. August 2023
nájom bytu č.790 B14
846/23
162,91 € Obec Borský Svätý Jur Simona Kunšteková, Andrej Šedivý
22. August 2023
dodatok k nájmu bytu č.790 D2
798/23
203,53 € Obec Borský Svätý Jur Monika Kunšteková
22. August 2023
nájom bytu č.790 A1
845/23
96,40 € Obec Borský Svätý Jur Peter Procházka
18. August 2023
poskytnutie NFP - migračná výzva
728/23
65 000,00 € Ministerstvo investícií,regionálneho rozvoja,informatizácie Obec Borský Svätý Jur