Centrálny register zmlúv

Obec Borský Svätý Jur

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2023
nájom bytu č.216 č.4
700/23
104,62 € Obec Borský Svätý Jur Jana Śešerová
7. Júl 2023
nájom bytu č.753 B2
660/23
169,64 € Obec Borský Svätý Jur Katarína Ašbothová
7. Júl 2023
poskytnutie dotácie
715/23
3 000,00 € Obec Borský Svätý Jur Dobrovoľná požiarna ochrana SR
4. Júl 2023
nájom bytu č.790 B2
621/23
153,78 € Obec Borský Svätý Jur Anton Ralbovský
4. Júl 2023
poskytovanie právnych služieb
653/23
100,00 € BG Partners, s.r.o. Obec Borský Svätý Jur
4. Júl 2023
nájom pozemku p.č.5650/1
630/23
3,00 € Obec Borský Svätý Jur Stanislav Kušnír
4. Júl 2023
nájom pozemku parc.č.5496/1
644/23
3,00 € Obec Borský Svätý Jur Ján Drinovský, Lucia Drinovská
4. Júl 2023
dodávka plynu byt B2 č.753
549/23
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel. a.s. Obec Borský Svätý Jur
4. Júl 2023
nájom hrobového miesta č.511 oddelenie 1
620/23
15,00 € Obec Borský Svätý Jur Vilma Prachárová
4. Júl 2023
nájom pozemku parc. č.4477/8
631/23
3,00 € Obec Borský Svätý Jur Montalcino s.r.o.
30. Jún 2023
nájom bytu č.753 A1
626/23
180,20 € Obec Borský Svätý Jur Jana Mórová, Štefan Šimkovič
28. Jún 2023
dodatok k zmluve o spolupráci
714/23
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Borský Svätý Jur
28. Jún 2023
nájom bytu č.753 A6
591/23
244,33 € Obec Borský Svätý Jur Milan Vávra, Miroslava Jurčišinová
22. Jún 2023
nájom nebytových priestorov č.126
795/23
378,80 € Obec Borský Svätý Jur Slovak Telekom, a. s.
22. Jún 2023
služby za správy nabíjacej stanice
585/23
67,20 € ejoin, s.r.o. Obec Borský Svätý Jur
14. Jún 2023
pripojenie el.zariadenia Loka Húšky
179/23
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Borský Svätý Jur
14. Jún 2023
nájom hrobového miesta č.233, oddelenie 2
2007/0100877
15,00 € Obec Borský Svätý Jur Jozefa Hromkovičová
14. Jún 2023
dodávka elektriny - byt B2 č.753
655/23
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Borský Svätý Jur
13. Jún 2023
dodávka plynu - byt A6 č.753
526/23
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel. a.s. Obec Borský Svätý Jur
13. Jún 2023
pripojenie el.zariadenia_753_B2
582/23
71,10 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Borský Svätý Jur