Centrálny register zmlúv

Obec Borský Svätý Jur

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
odvoz a zneškodnenie objemného odpadu
139/2024
10 633,20 € FCC Slovensko , s.r.o. Obec Borský Svätý Jur
6. Február 2024
prenájom telocvične - nohejbal
135/24
5,00 € Základná škola s materskou školou Tomáš Nemček
29. Január 2024
nájom bytu č.2 s.č.216
106/24
71,23 € Obec Borský Svätý Jur Matúš Hrabovský
18. Január 2024
prenájom ambulancie stomatológa
1580/23
5 524,41 € Obec Borský Svätý Jur STOMAPET s.r.o.
18. Január 2024
nájom hrobového miesta č.513, oddelenie 1
č.ZML.2007/0100892
15,00 € Obec Borský Svätý Jur Beáta Bouakel RNDr.
18. Január 2024
zriadenie vecných bremien
č.231876-L13.0454.22.0001-ZBZ VB
0,00 € Obec Borský Svätý Jur Západoslovenská distribučná, a.s.
12. Január 2024
nájom nebytových priestorov - ambulancia
1577/23
0,00 € Obec Borský Svätý Jur BENAM s.r.o.
10. Január 2024
nájom nebytových priestorov č.60
1574/23
633,85 € Obec Borský Svätý Jur Omrvinka s. r. o.
8. Január 2024
dodávka elektriny
1573/23
145,00 € Energie2, a.s. Obec Borský Sv.Jur
8. Január 2024
nájom bytu č.1 s.č.60
1572/23
111,55 € Obec Borský Svätý Jur Iveta Kollárová
29. December 2023
príves nákladný
1545/23
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Borský Sv.Jur
29. December 2023
nájom bytu č.2 s.č.60
1546/23
86,70 € Obec Borský Svätý Jur Ingrid Smoláková
28. December 2023
dodatok č.1 k Zmluve o dielo
1544/23
161 000,00 € EKOTERM, s.r.o. Obec Borský Svätý Jur
20. December 2023
nájom pozemku parc.č.670/1,670/2
1507/23
10,61 € Obec Borský Svätý Jur Ľubomír Macejka
20. December 2023
triedený zber
1509/23
0,00 € ENVI - PAK, a.s. Obec Borský Sv.Jur
14. December 2023
nájom bytu č.4 s.č.216
1492/23
104,62 € Obec Borský Svätý Jur Jana Śešerová
12. December 2023
nájom bytu č.790 B16
1483/23
201,78 € Obec Borský Svätý Jur Gabriela Pucová, Mário Štvrtecký
12. December 2023
nájom bytu č.753 B1
1485/23
228,20 € Obec Borský Svätý Jur Kateřina Trojáková, Marián Sedlák
12. December 2023
nájom bytu č.790 B12
1484/23
162,91 € Obec Borský Svätý Jur Natália Balážová
12. December 2023
nájom bytu č.753 B2
1486/23
169,64 € Obec Borský Svätý Jur Katarína Ašbothová