Centrálny register zmlúv

Obec Borský Svätý Jur

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2023
nájom bytu č.790 B7
3422/22
153,78 € Obec Borský Svätý Jur Jarmila Mihalovičová
12. Január 2023
nájom bytu č.790 B10
2878/22
146,91 € Obec Borský Svätý Jur Tomáš Nemček
12. Január 2023
nájom bytu č.753 A5
3367/22
244,33 € Obec Borský Svätý Jur Lenka Nemčovská
12. Január 2023
nájom bytu č.790 B8
3732/22
233,78 € Obec Borský Svätý Jur Kristína Hrušovská, Roman Baláž
2. Január 2023
dodávka elektriny
3712/22
0,00 € Energie2, a.s. Obec Borský Sv.Jur
2. Január 2023
poistná zmluva - pre poistenie úrazu - krátkodobé
11-14164
10,08 € Union posťovňa, a.s. Obec Borský Svätý Jur
30. December 2022
pripojenie elektrického zariadenia BD č.216
122251386
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Borský Sv.Jur
30. December 2022
nájom bytu č.753 A1
12257645
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Borský Sv.Jur
30. December 2022
nájom pozemku p.č.4477/8
3648/22
3,00 € Obec Borský Svätý Jur Igor Semizorov Ing. arch.
30. December 2022
nájom bytu č.790 A1
3579/22
96,40 € Obec Borský Svätý Jur Peter Procházka
30. December 2022
zmena jednotkových cien
3193/22
48,00 € FCC Slovensko , s.r.o. Obec Borský Sv.Jur
20. December 2022
pripojenie odberného elektrického zariadenia_BD č.216
3544/22
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Borský Sv.Jur
20. December 2022
použitie chránených hudobných diel
3524/22
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Borský Sv.Jur
9. December 2022
nájom hrobového miesta č.67, oddelenie 2
2007/0100871
15,00 € Obec Borský Svätý Jur Peter Samek
9. December 2022
poskytnutie dotácie
108/22
15 204,00 € Slovenská agentúra životného Obec Borský Sv.Jur
9. December 2022
nájom hrobového miesta č.178, oddelenie 2
2007/0100870
15,00 € Obec Borský Svätý Jur Romana Sekerová
9. December 2022
nájom hrobového miesta č.66, oddelenie 2
2007/0100872
15,00 € Obec Borský Svätý Jur Peter Samek
10. November 2022
poskytnutie dotácie
3532/22
15 204,00 € Slovenská agentúra životného Obec Borský Sv.Jur
9. November 2022
nájom hrobového miesta č.223, oddelenie 1
2007/0100411
15,00 € Obec Borský Svätý Jur Foglzingerová Nikola
9. November 2022
nájom hrobového miesta č.226, oddelenie 1
2007/0100867
15,00 € Obec Borský Svätý Jur Celláryová Antónia