Centrálny register zmlúv

Obec Borský Svätý Jur

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2022
spracúvanie osobných údajov pre účely využívania softvéru mOBEC
644
0,00 € T-MAPY s.r.o. Obec Borský Sv.Jur
22. Jún 2022
spracúvanie osobných údajov pre účely využívania softvéru mOBEC
2860/22
0,00 € T-MAPY s.r.o. Obec Borský Sv.Jur
22. Jún 2022
poverenie spracúvaním osobných údajov
2961/22
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Borský Sv.Jur
8. Júl 2022
dosiahnutie úspory nákladov za elektrinu
3074/22
0,00 € Citrón s.r.o. Obec Borský Sv.Jur
20. December 2022
pripojenie odberného elektrického zariadenia_BD č.216
3544/22
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Borský Sv.Jur
20. December 2022
použitie chránených hudobných diel
3524/22
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Borský Sv.Jur
30. December 2022
pripojenie elektrického zariadenia BD č.216
122251386
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Borský Sv.Jur
30. December 2022
nájom bytu č.753 A1
12257645
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Borský Sv.Jur
2. Január 2023
dodávka elektriny
3712/22
0,00 € Energie2, a.s. Obec Borský Sv.Jur
27. Február 2023
dodávka elektriny - byt A1 č.753
3637-1/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel. a.s. Obec Borský Sv.Jur
25. Marec 2023
pripojenie el.zariadenia č. 790 C B4
3783/22
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Borský Sv.Jur
25. Marec 2023
dodávka elektriny č.790 C byt B4
3784/22
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel. a.s. Obec Borský Sv.Jur
25. Marec 2023
dodávka plynu č.790 C byt č.B4
3785/22
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel. a.s. Obec Borský Sv.Jur
30. Marec 2023
kolektívna zmluva
583/23
0,00 € ZO SLOVES Moravský Svätý Ján Obec Borský Svätý Jur
30. Marec 2023
zmluva o združenej dodávke elektriny č.216 byt
3539/22
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Borský Sv.Jur
5. Apríl 2023
kolektívna zmluva
568/23
0,00 € ZO SLOVES Moravský Svätý Ján Obec Borský Svätý Jur
19. Máj 2023
spätný zber použiteľného textilu
241/23
0,00 € EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, o.z. Obec Borský Sv.Jur
19. Máj 2023
vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaných certifikátov
224/23
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Borský Sv.Jur
7. Jún 2023
nájom pozemku parc.č.5650/1
685/23
0,00 € Obec Borský Svätý Jur Vladimír Ľachký, Lucia Ľachká
13. Jún 2023
dodávka plynu - byt A6 č.753
526/23
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel. a.s. Obec Borský Svätý Jur