Centrálny register zmlúv

Obec Borský Svätý Jur

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2023
dodatok č.1 k Zmluve o dielo
1544/23
161 000,00 € EKOTERM, s.r.o. Obec Borský Svätý Jur
31. August 2023
výmena verejného osvetlenia
1111/23
157 800,00 € EKOTERM, s.r.o. Obec Borský Sv.Jur
18. August 2023
poskytnutie NFP - migračná výzva
728/23
65 000,00 € Ministerstvo investícií,regionálneho rozvoja,informatizácie Obec Borský Svätý Jur
8. Február 2024
zber,váženie,zneškodňovanie komunálneho odpadu
138/2024_1
55 959,55 € FCC Slovensko , s.r.o. Obec Borský Svätý Jur
19. Január 2023
odvoz a zneškodnenie objemových odpadov
3767/22
46 904,88 € KOSIT a.s. Obec Borský Sv.Jur
10. November 2022
poskytnutie dotácie
3532/22
15 204,00 € Slovenská agentúra životného Obec Borský Sv.Jur
9. December 2022
poskytnutie dotácie
108/22
15 204,00 € Slovenská agentúra životného Obec Borský Sv.Jur
7. Február 2024
odvoz a zneškodnenie objemného odpadu
139/2024
10 633,20 € FCC Slovensko , s.r.o. Obec Borský Svätý Jur
21. Marec 2024
stavebné práce podium
205/2024
9 990,90 € HAŠŠO STAV s.r.o. Obec Borský Svätý Jur
26. Marec 2024
stavebné práce podium
257/2024
9 990,90 € HAŠŠO STAV s.r.o. Obec Borský Svätý Jur
27. Marec 2024
dokumentácia prístavba MŠ
280/2024
9 600,00 € APROREAL, s.r.o. Obec Borský Svätý Jur
26. Júl 2023
poskytnutie dotácie
791/23
6 000,00 € Obec Borský Svätý Jur Futbalový klub Borský Svätý Jur
18. Január 2024
prenájom ambulancie stomatológa
1580/23
5 524,41 € Obec Borský Svätý Jur STOMAPET s.r.o.
5. Máj 2022
poskytnutie dotácie
2/2022
5 000,00 € Obec Borský Svätý Jur Futbalový klub
5. Máj 2022
poskytnutie dotácie
5/2022
5 000,00 € Obec Borský Svätý Jur DFS Juránek
29. Február 2024
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
183/2024
4 424,08 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Borský Sv.Jur
26. Júl 2023
poskytnutie dotácie
786/23
4 000,00 € Obec Borský Svätý Jur DFS Juránek
3. Október 2023
projektová dokumentácia prístavba MŠ
1241/23
3 490,00 € Ing. arch. Branislav Blažek Obec Borský Sv.Jur
14. September 2022
poskytnutie dotácie obhospodarovateľovi lesa
113251-2022/710
3 066,03 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Borský Sv.Jur
5. Máj 2022
poskytnutie dotácie
6/2022
3 000,00 € Obec Borský Svätý Jur Atletický klub