Centrálny register zmlúv

Obec Borský Svätý Jur

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2023
prenájom ambulancie
3786/22
466,78 € Obec Borský Svätý Jur STOMAPET s.r.o.
23. Marec 2023
nájom bytu č.60 byt č.1
3366/22
111,55 € Obec Borský Svätý Jur Iveta Kollárová
23. Marec 2023
nájom bytu č.60 byt č.2
3695/22
86,70 € Obec Borský Svätý Jur Ingrid Smoláková
8. Marec 2023
nájom pozemku parc.č. 432/1
3331/22
1,61 € Obec Borský Svätý Jur Rudolf Vlk
27. Február 2023
dodávka elektriny - byt A1 č.753
3637-1/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel. a.s. Obec Borský Sv.Jur
5. Február 2023
nájom bytu č.753 A2
3741/22
244,33 € Obec Borský Svätý Jur Barbora Poláková
5. Február 2023
nájom bytu č.753 A3
3742/22
244,20 € Obec Borský Svätý Jur Zdena Strnádová, Rudolf Strnád
5. Február 2023
nájom bytu č.790 C1
3739/22
101,18 € Obec Borský Svätý Jur Anna Kadnárová
5. Február 2023
nájom bytu č.753 B4
3746/22
232,33 € Obec Borský Svätý Jur Ľubomíra Matúšková Nováková
5. Február 2023
nájom bytu č.790 B14
3737/22
178,91 € Obec Borský Svätý Jur Lucia Draškovičová
5. Február 2023
nájom bytu č.790 B16
3738/22
201,78 € Obec Borský Svätý Jur Gabriela Pucová, Mário Štvrtecký
5. Február 2023
nájom bytu č.753 B1
3744/22
228,33 € Obec Borský Svätý Jur Kateřina Trojáková, Marián Sedlák
5. Február 2023
nájom bytu č.790 B12
3736/22
162,91 € Obec Borský Svätý Jur Natália Balážová
5. Február 2023
nájom bytu č.790 B9
3733/22
137,78 € Obec Borský Svätý Jur Janka Holenková
5. Február 2023
nájom bytu č.753 B3
3745/22
260,20 € Obec Borský Svätý Jur Rastislav Blažek
5. Február 2023
nájom bytu č.790 B11
3735/22
178,91 € Obec Borský Svätý Jur Katarína Božíková, Ján Šajánek
19. Január 2023
odvoz a zneškodnenie objemových odpadov
3767/22
46 904,88 € KOSIT a.s. Obec Borský Sv.Jur
12. Január 2023
nájom bytu č.790 B3
3730/22
169,78 € Obec Borský Svätý Jur Dana Šimeková
12. Január 2023
nájom bytu č.790 B1
3728/22
137,78 € Obec Borský Svätý Jur Peter Draškovič
12. Január 2023
nájom bytu č.790 B2
3729/22
185,78 € Obec Borský Svätý Jur Milan Vávra, Miroslava Jurčišinová