Centrálny register zmlúv

Obec Borský Svätý Jur

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2023
dodávka elektriny - byt A6 č.753
526/23 - el.
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Borský Svätý Jur
13. Jún 2023
pripojenie el.zariadenia_753_A6
526/23 - distribúcia
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Borský Svätý Jur
7. Jún 2023
nájom pozemku parc.č.5650/1
685/23
0,00 € Obec Borský Svätý Jur Vladimír Ľachký, Lucia Ľachká
31. Máj 2023
nájom bytu č.790 B8
84/23
233,78 € Obec Borský Svätý Jur Kristína Hrušovská, Roman Baláž
31. Máj 2023
nájom nebytových priestorov č.60
686/23
493,92 € Obec Borský Svätý Jur Omrvinka s. r. o.
19. Máj 2023
spätný zber použiteľného textilu
241/23
0,00 € EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, o.z. Obec Borský Sv.Jur
19. Máj 2023
vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaných certifikátov
224/23
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Borský Sv.Jur
19. Máj 2023
nájom hrobového miesta č.173, oddelenie 1
2007/0100876
1 500,00 € Obec Borský Svätý Jur Natália Podkovčíková
9. Máj 2023
nájom nebytových priestorov
Dodatok č.1_2023
660,83 € Obec Borský Svätý Jur BENAM s.r.o.
25. Apríl 2023
nájom bytu č.790 A1
167/2023
96,40 € Obec Borský Svätý Jur Peter Procházka
18. Apríl 2023
nájom bytu č.753 A1
116/23
180,20 € Obec Borský Svätý Jur Jana Mórová, Štefan Šimkovič
18. Apríl 2023
nájom bytu č.790 B4
150/23
153,78 € Obec Borský Svätý Jur Viera Arbesová, Peter Arbes
17. Apríl 2023
nájom bytu č.2 súp. č.216
165/23
77,73 € Obec Borský Svätý Jur Matúš Hrabovský
5. Apríl 2023
kolektívna zmluva
568/23
0,00 € ZO SLOVES Moravský Svätý Ján Obec Borský Svätý Jur
5. Apríl 2023
nájom bytu č.2 súp. č.216
574/23
77,73 € Obec Borský Svätý Jur Matúš Hrabovský
30. Marec 2023
kolektívna zmluva
583/23
0,00 € ZO SLOVES Moravský Svätý Ján Obec Borský Svätý Jur
30. Marec 2023
zmluva o združenej dodávke elektriny č.216 byt
3539/22
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Borský Sv.Jur
25. Marec 2023
pripojenie el.zariadenia č. 790 C B4
3783/22
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Borský Sv.Jur
25. Marec 2023
dodávka elektriny č.790 C byt B4
3784/22
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel. a.s. Obec Borský Sv.Jur
25. Marec 2023
dodávka plynu č.790 C byt č.B4
3785/22
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel. a.s. Obec Borský Sv.Jur