Centrálny register zmlúv

Obec Borský Svätý Jur

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2023
nájom bytu č.753 A2
1488/23
260,20 € Obec Borský Svätý Jur Barbora Poláková
12. December 2023
nájom bytu č.753 B4
1487/23
228,20 € Obec Borský Svätý Jur Ľubomíra Matúšková Nováková
12. December 2023
nájom bytu č.753 A3
1489/23
244,20 € Obec Borský Svätý Jur Zdena Strnádová, Rudolf Strnád
11. December 2023
nájom bytu č.790 B14
1481/23
162,91 € Obec Borský Svätý Jur Simona Kunšteková, Andrej Šedivý
11. December 2023
nájom bytu č.790 B11
1482/23
178,91 € Obec Borský Svätý Jur Katarína Božíková, Ján Šajánek
8. December 2023
nájom bytu č.790 B1
1474/23
137,78 € Obec Borský Svätý Jur Peter Draškovič
8. December 2023
nájom bytu č.790 B3
1475/23
169,78 € Obec Borský Svätý Jur Dana Šimeková, Tomáš Čechánek
8. December 2023
nájom pozemku p.č.13803
1468/23
118,03 € Obec Borský Svätý Jur Ján Ružička
8. December 2023
nájom pozemku parc.č.432/1
1467/23
1,61 € Obec Borský Svätý Jur Rudolf Vlk
8. December 2023
nájom bytu č.790 C1
1478/23
101,18 € Obec Borský Svätý Jur Anna Kadnárová
8. December 2023
nájom bytu č.790 A1
1477/23
96,40 € Obec Borský Svätý Jur Peter Procházka
8. December 2023
nájom bytu č.790 B7
1480/23
153,78 € Obec Borský Svätý Jur Jarmila Mihalovičová
8. December 2023
nájom bytu č.790 B4
1476/23
153,78 € Obec Borský Svätý Jur Viera Arbesová, Peter Arbes
7. December 2023
odpredaj parcely p.č.4477/164,4477/165
79/23
580,86 € Obec Borský Svätý Jur Ladislav Ondriska, Beáta Ondrisková
7. December 2023
nájom bytu č.790 B9
1473/23
137,78 € Obec Borský Svätý Jur Janka Holenková
7. December 2023
odber vzoriek IBVp.č.14684_2
1472/23
122,50 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Obec Borský Sv.Jur
6. December 2023
nájom pozemku parc.č.4477/8 s.c.1124
1439/23
3,00 € Obec Borský Svätý Jur Ing.Oto Pobiecky, Ing.Daniela Pobiecka
6. December 2023
prenájom telocvične - prípravka
1438/23
0,00 € Základná škola s materskou školou Ľuboš Rybár
17. November 2023
nájom bytu č.753 B3
1362/23
212,20 € Obec Borský Svätý Jur Anna Balážová
17. November 2023
nájom bytu č.753 A1
1360/23
196,09 € Obec Borský Svätý Jur Jana Mórová, Štefan Šimkovič