Centrálny register zmlúv

Obec Borský Svätý Jur

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
nájom bytu č.753 B6
146/2024
213,46 € Obec Borský Svätý Jur Ingrid Opalková
27. Marec 2024
nájom hrobového miesta č.452 oddelenie 2
273/2024
15,00 € Obec Borský Svätý Jur Helena Mihočková
27. Marec 2024
oceľové pódium
257/2024_1
0,00 € DFS Juránek Obec Borský Svätý Jur
27. Marec 2024
dokumentácia prístavba MŠ
280/2024
9 600,00 € APROREAL, s.r.o. Obec Borský Svätý Jur
26. Marec 2024
stavebné práce podium
257/2024
9 990,90 € HAŠŠO STAV s.r.o. Obec Borský Svätý Jur
26. Marec 2024
poskytnutie dotácie
265/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Obec Borský Svätý Jur
21. Marec 2024
stavebné práce podium
205/2024
9 990,90 € HAŠŠO STAV s.r.o. Obec Borský Svätý Jur
21. Marec 2024
nájom ambulancia
227/2024
390,00 € Obec Borský Svätý Jur BENAM s.r.o.
5. Marec 2024
ochrana a zveľaďovanie prírody
246/2024
0,00 € Obec Borský Svätý Jur Občianske združenie Hliník BSJ
4. Marec 2024
nájom ambulancia
227/20222224
390,00 € Obec Borský Svätý Jur BENAM s.r.o.
4. Marec 2024
nájom bytu č.790 B8
238/2024
217,78 € Obec Borský Svätý Jur Kristína Hrušovská
29. Február 2024
nájom hrobového miesta č. 223, oddelenie 2
219/2024
7,50 € Obec Borský Svätý Jur Rastislav Blažek
29. Február 2024
nájom hrobového miesta č.512, oddelenie 1
204/2024
7,50 € Obec Borský Svätý Jur Veronika Petrášová
29. Február 2024
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
183/2024
4 424,08 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Borský Sv.Jur
9. Február 2024
nájom bytu č.753 B3
154/2024
212,20 € Obec Borský Svätý Jur Anna Balážová
8. Február 2024
zber,váženie,zneškodňovanie komunálneho odpadu
138/2024_1
55 959,55 € FCC Slovensko , s.r.o. Obec Borský Svätý Jur
7. Február 2024
aktualizácia dát katastra
137/2024
54,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Borský Svätý Jur
7. Február 2024
aktualizácia programov, systémová podpora
136/2024
135,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Borský Svätý Jur
7. Február 2024
prenájom telocvične - nohejbal
135/2024
5,00 € Základná škola s materskou školou Tomáš Nemček
7. Február 2024
nájom bytu č.2 s.č.216
106/2024
71,23 € Obec Borský Svätý Jur Matúš Hrabovský