Centrálny register zmlúv

Obec Borský Svätý Jur

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2023
dodatok k nájmu bytu č.790 D2
798/23
203,53 € Obec Borský Svätý Jur Monika Kunšteková
22. August 2023
nájom bytu č.790 A1
845/23
96,40 € Obec Borský Svätý Jur Peter Procházka
18. August 2023
poskytnutie NFP - migračná výzva
728/23
65 000,00 € Ministerstvo investícií,regionálneho rozvoja,informatizácie Obec Borský Svätý Jur
14. August 2023
aktualizácia programov, systémová podpora a licenčná zmluva - QR kódy k WinCITY Dane
1027/20232
144,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Borský Svätý Jur
30. Júl 2023
vykonávanie aktivácie znevýhodnených uchádzačov
134/23
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Obec Borský Sv.Jur
30. Júl 2023
verejné obstarávanie - verejné osvetlenie
921/23
2 500,00 € NYX s.r.o. Obec Borský Sv.Jur
30. Júl 2023
poskytnutie dotácie na regionálny rozvoj
967/23
700,00 € EPIC partner a.s. Obec Borský Svätý Jur
30. Júl 2023
poskytnutie dotácie
533/23
1 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Borský Sv.Jur
30. Júl 2023
likvidácia odpadov
895/23
0,00 € Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová Obec Borský Svätý Jur
27. Júl 2023
nájom pozemku parc.č.4477/8
831/23
3,00 € Obec Borský Svätý Jur Jitka Macášková Bc, rod. Žalamanová
26. Júl 2023
poskytnutie dotácie
785/23
3 000,00 € Obec Borský Svätý Jur Atletický klub Borský Svätý Jur
26. Júl 2023
nájom hrobového miesta č.269, oddelenie 2
794/23
15,00 € Obec Borský Svätý Jur Anna Kimlíčková
26. Júl 2023
poskytnutie dotácie
790/23
650,00 € Obec Borský Svätý Jur Slovenský červený kríž
26. Júl 2023
poskytnutie dotácie
786/23
4 000,00 € Obec Borský Svätý Jur DFS Juránek
26. Júl 2023
poskytnutie dotácie
844/23
300,00 € Obec Borský Svätý Jur Stolnotenisový klub Borský Svätý Jur
26. Júl 2023
poskytnutie dotácie
791/23
6 000,00 € Obec Borský Svätý Jur Futbalový klub Borský Svätý Jur
25. Júl 2023
nájom hrobového miesta č. 73, oddelenie 1
793/23
15,00 € Obec Borský Svätý Jur Alena Ozábalová Mgr.
18. Júl 2023
nájom bytu č.790 B4
734/23
153,78 € Obec Borský Svätý Jur Viera Arbesová, Peter Arbes
18. Júl 2023
nájom hrobového miesta č.422, oddelenie 1
752/23
15,00 € Obec Borský Svätý Jur Ivan Matejovič
7. Júl 2023
nájom pozemku parc.č.4477/8
656/23
3,00 € Obec Borský Svätý Jur Jana Borguľová, r. Kopecká