Centrálny register zmlúv

Obec Borský Svätý Jur

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2024
nájom bytu č.753 B3
154/2024
212,20 € Obec Borský Svätý Jur Anna Balážová
8. Február 2024
zber,váženie,zneškodňovanie komunálneho odpadu
138/2024_1
55 959,55 € FCC Slovensko , s.r.o. Obec Borský Svätý Jur
7. Február 2024
aktualizácia dát katastra
137/2024
54,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Borský Svätý Jur
7. Február 2024
aktualizácia programov, systémová podpora
136/2024
135,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Borský Svätý Jur
7. Február 2024
prenájom telocvične - nohejbal
135/2024
5,00 € Základná škola s materskou školou Tomáš Nemček
7. Február 2024
nájom bytu č.2 s.č.216
106/2024
71,23 € Obec Borský Svätý Jur Matúš Hrabovský
7. Február 2024
odvoz a zneškodnenie objemného odpadu
139/2024
10 633,20 € FCC Slovensko , s.r.o. Obec Borský Svätý Jur
6. Február 2024
prenájom telocvične - nohejbal
135/24
5,00 € Základná škola s materskou školou Tomáš Nemček
29. Január 2024
nájom bytu č.2 s.č.216
106/24
71,23 € Obec Borský Svätý Jur Matúš Hrabovský
18. Január 2024
prenájom ambulancie stomatológa
1580/23
5 524,41 € Obec Borský Svätý Jur STOMAPET s.r.o.
18. Január 2024
nájom hrobového miesta č.513, oddelenie 1
č.ZML.2007/0100892
15,00 € Obec Borský Svätý Jur Beáta Bouakel RNDr.
18. Január 2024
zriadenie vecných bremien
č.231876-L13.0454.22.0001-ZBZ VB
0,00 € Obec Borský Svätý Jur Západoslovenská distribučná, a.s.
12. Január 2024
nájom nebytových priestorov - ambulancia
1577/23
0,00 € Obec Borský Svätý Jur BENAM s.r.o.
10. Január 2024
nájom nebytových priestorov č.60
1574/23
633,85 € Obec Borský Svätý Jur Omrvinka s. r. o.
8. Január 2024
dodávka elektriny
1573/23
145,00 € Energie2, a.s. Obec Borský Sv.Jur
8. Január 2024
nájom bytu č.1 s.č.60
1572/23
111,55 € Obec Borský Svätý Jur Iveta Kollárová
29. December 2023
príves nákladný
1545/23
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Borský Sv.Jur
29. December 2023
nájom bytu č.2 s.č.60
1546/23
86,70 € Obec Borský Svätý Jur Ingrid Smoláková
28. December 2023
dodatok č.1 k Zmluve o dielo
1544/23
161 000,00 € EKOTERM, s.r.o. Obec Borský Svätý Jur
20. December 2023
nájom pozemku parc.č.670/1,670/2
1507/23
10,61 € Obec Borský Svätý Jur Ľubomír Macejka