Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2024
Zmluva o lektorskej činnosti
1172/2024
500,00 € Zuzana Trnkusová Dobišová Mesto Nitra
17. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
1368/2024
0,00 € Mesto Nitra Mgr. Magdaléna Horáková, PhD.
19. Jún 2024
Poskytnutie dotácie na účet "FATANGO 2024"
1301/2024
1 500,00 € Mesto Nitra LAWLESS, s.r.o.
19. Jún 2024
Dodatok č.5 k Zmluve o združenej dodávke elektr.energie, distribúcii elektrickej energie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku - Dodatok č.1-4
1563/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Nitra
18. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb - dezinsekcia Orechov dvor
1381/2024
10 000,00 € PaedDr. Stanislav Štelbacký Mesto Nitra
18. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodanie pohonných hmôt prostredníctvom tankovacích kariet
1578/2024
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Mesto Nitra
18. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
1579/2024
5 000,00 € Mesto Nitra Nitriansky samosprávny kraj
17. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku
1294/2024
4 877,09 € Mesto Nitra Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Jún 2024
Poskytnutie dotácie na účel - "FAD 2024"
1302/2024
4 950,00 € Mesto Nitra Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2024
Poskytnutie dotácie na účel - "Konfrontácie"
1304/2024
3 000,00 € Mesto Nitra Občianske združenie Konfrontácie
17. Jún 2024
Poskytnutie dotácie na účel - "Propagácia a reprezentácia mesta Nitra"
1358/2024
500,00 € Mesto Nitra Nitriansky hudobný spolok - miešaný spevácky zbor Lipka
17. Jún 2024
Zmluva o dielo
1503/2024
59 915,35 € Kaptah s.r.o. Mesto Nitra
17. Jún 2024
Memorandum o spolupráci č.96/2024
1549/2024
0,00 € Iveta Radičová Mesto Nitra
14. Jún 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 196/8
1486/2024
0,00 € Mesto Nitra Ronald Larisch
14. Jún 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mlynárce 201/C
1485/2024
0,00 € Mesto Nitra Mária Kováčová
14. Jún 2024
Nájomná zmluva k HM Selenec 107/5
1491/2024
0,00 € Mesto Nitra Jana Karcolová
14. Jún 2024
Nájomná zmluva k HM Mlynárce 147/C
1523/2024
0,00 € Mesto Nitra Zuzana Šranková
14. Jún 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Selenec 100/5
1526/2024
0,00 € Mesto Nitra Zuzana Ferancová
14. Jún 2024
Nájomná zmluva k HM Selenec 113/5
1536/2024
0,00 € Mesto Nitra Soňa Miškovičová
14. Jún 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Párovský 8/15
1543/2024
0,00 € Mesto Nitra Mgr. Beáta Ďuračková, PhD.