Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2024
Dohoda po postúpení práv a povinností č. 1047/2022/SMS-PC HM M. 279/4
1639/2024
0,00 € Mesto Nitra MUDr. Rastislav Horňák
4. Júl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu CSCM 35/Z
1636/2024
0,00 € Mesto Nitra Róbert Lacika
4. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní sprievodcovských služieb
1649/2024
0,00 € Marek Krčmár Mesto Nitra
4. Júl 2024
Dodatok č. 2 k ZoD č.j. 3351/2023/OVaR - Predĺženie pešej zóny 1. etapa
1666/2024
350 520,31 € Cesty, s.r.o. Mesto Nitra
4. Júl 2024
Nájomná zmluva k HM Dražovce 397/1
1671/2024
0,00 € Mesto Nitra Pavol Kollár
4. Júl 2024
Dohoda o postúpení práv a povinností k zmluve č.07242/09 Draž. 270/1
1676/2024
0,00 € Mesto Nitra Zuzana Václavová
4. Júl 2024
Zmluva k hrobovému miestu Dražovce 270/1
1678/2024
0,00 € Mesto Nitra Anna Blíziková
4. Júl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o PLatobnej karte k účtu SK80 0900 0000 0050 6011 9719
1679/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Nitra
3. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
1609/2024
1 852,80 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Nitra
3. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb zdravotnej asistenčnej hliadky na podujatie Pribinova Nitrawa 2024
1661/2024
60,00 € Eva Červeňanská Mesto Nitra
3. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb zdravotnej asistenčnej hliadky na podujatie Pribinova Nitrawa 2024
1662/2024
60,00 € Natália Melová Mesto Nitra
3. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
1514/2024
0,00 € Mesto Nitra Združenie právnických osôb "Komunitné centrum"
3. Júl 2024
Ukončenie nájomnej zmluvy za účelom umiestnenia voliér služobných psov
1560/2024
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Mesto Nitra
3. Júl 2024
Zabezpečenie vystúpenia Slovenského komorného orchestra a Slovenského filharmonického zboru v rámci podujatia - Nitra, milá Nitra 2024
1575/2024
1 300,00 € Slovenská filharmónia Mesto Nitra
3. Júl 2024
Dohoda o splátkach
1630/2024
8 088,39 € Mesto Nitra RETRO FOOD s.r.o.
3. Júl 2024
Zmluva o dielo
1657/2024
11 669,65 € Kaptah s.r.o. Mesto Nitra
3. Júl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania č.1700/2023 zo dňa 11.07.2023
1668/2024
25 080,00 € obstaráme, s.r.o. Mesto Nitra
2. Júl 2024
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
476/2024
0,00 € Mesto Nitra SPP - distribúcia, a.s.
2. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
477/2024
0,00 € Mesto Nitra SPP - distribúcia, a.s.
2. Júl 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
1487/2024
10,08 € Mesto Nitra TS Chocolate s.r.o.