Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2024
Poskytnutie dotácie na účel "Hidepark 2024"
1527/2024
3 400,00 € Mesto Nitra Triptych o. z.
24. Jún 2024
Poskytnutie dotácie na účel - "Gašpariáda 2024"
1538/2024
3 950,00 € Mesto Nitra Priatelia starého divadla v Nitre
24. Jún 2024
Poskytnutie dotácie na účel - "Predstavenia Nového divadla pre všetkých Nitranov"
1532/2024
4 950,00 € Mesto Nitra Umenie a spoločnosť, n.o.
24. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
1577/2024
0,00 € Mesto Nitra Občianske združenie Podaj mi ruku - Nitra
24. Jún 2024
Kúpna zmluva
1610/2024
12 600,00 € TOWDY s.r.o. Mesto Nitra
24. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
1616/2024
0,00 € Neuvedené Mesto Nitra
17. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
1368/2024
0,00 € Mesto Nitra Mgr. Magdaléna Horáková, PhD.
21. Jún 2024
Nájomná zmluva
1111/2024
3 000,00 € Mesto Nitra LaLaBar s.r.o.
21. Jún 2024
Nájomná zmluva k HM Mestský cintorín 775/8
1551/2024
0,00 € Mesto Nitra Anna Novotná
21. Jún 2024
Dohoda o postúpení práv a povinností č.09152/10
1556/2024
0,00 € Mesto Nitra Jaroslav Duška
21. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1492/2024
5 546,52 € Mesto Nitra Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
1513/2024
0,00 € Mesto Nitra EFFETA - stredisko Sv.Františka Saleského
21. Jún 2024
Poskytnutie dotácie na účel - "Rocková škola - Hudobný dom 2024"
1540/2024
500,00 € Mesto Nitra OZ Rocková škola
21. Jún 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 77/7
1558/2024
0,00 € Mesto Nitra Miroslava Dušková
21. Jún 2024
Nájomná zmluva k HM Mestský cintorín 114/7
1557/2024
0,00 € Mesto Nitra Jaroslav Duška
21. Jún 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Párovský 77/14
1561/2024
0,00 € Mesto Nitra Zuzana Rumančíková
21. Jún 2024
Nájomná zmluva k HM CSCM 31/J3
1562/2024
0,00 € Mesto Nitra Peter Kutak
21. Jún 2024
DoPPaP z NZ 16683 /15 HM CSCM 17E2
1564/2024
0,00 € Mesto Nitra Zdenko Smutný
21. Jún 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mlynárce 199/C
1567/2024
0,00 € Mesto Nitra Jaroslava Hrnčírová
21. Jún 2024
Nájomná zmluva k HM Selenec 63/5
1568/2024
0,00 € Mesto Nitra JUDr. Gabriela Košudová