Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2024
Zmluva o lektorskej činnosti
1172/2024
500,00 € Zuzana Trnkusová Dobišová Mesto Nitra
24. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí mimoriadnej dotácie - Eko ďalej
1711/2024
1 867,00 € ProEko Film s.r.o. Mesto Nitra
24. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí mimoriadnej dotácie - Eko ďalej
1713/2024
2 490,00 € Mgr. Michal Krištof - HARIBO Mesto Nitra
24. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí mimoriadnej dotácie - Eko ďalej
1714/2024
2 500,00 € Alej na Prameni Mesto Nitra
24. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí mimoriadnej dotácie - Eko Ďalej
1717/2024
993,00 € Wild Nature, o.z. Mesto Nitra
24. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí mimoriadnej dotácie - Eko ďalej
1718/2024
1 200,00 € Pestrec Mesto Nitra
24. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí mimoriadnej dotácie - Eko ďalej
1720/2024
1 200,00 € "BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM", Zariadenie sociálnych služieb Nitra Mesto Nitra
23. Júl 2024
Kúpna zmluva
1709/2024
850,00 € COLALILLO GROUP s. r. o. Mesto Nitra
23. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí transferu
1710/2024
25 000,00 € Nitrianska investičná s.r.o. Mesto Nitra
23. Júl 2024
PD Informačné LED panely Transdev - elektrická NN prípojka
1722/2024
10 320,00 € ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným Mesto Nitra
23. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného úpríspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby č. j. 1207/2024/OSS
1659/2024
878,44 € Mesto Nitra Spoločnosť Božieho Slova, cirkevná organizácia
23. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.j. 605/2024/OVaR - Rázcestie schodisko na hrad
1721/2024
25 865,50 € MEGASPOL, spol. s. r. o. Mesto Nitra
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie Bubnova show
1160/2024
4 000,00 € Mesto Nitra BUBNOVÁ SHOW
22. Júl 2024
Poskytnutie dotácie na účel - "Medzinárodný filmový festival Agrofilm 40. ročník"
1363/2024
1 500,00 € Mesto Nitra Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. Júl 2024
Poskytnutie dotácie na účel - "Osobnosti Slovenska a Nitry na známkach 2024"
1530/2024
700,00 € Mesto Nitra Zväz Slovenských filatelistov Klub filatelistov 52-51 Nitra
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
1585/2024
12 000,00 € Združenie športových klubov UKF Nitra Mesto Nitra
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
1586/2024
5 000,00 € TJ SLOVAN Nitra - Chrenová Mesto Nitra
22. Júl 2024
Udelenie licencie na použitie hudobných diel
1754/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
22. Júl 2024
Spolupráca pri podpore kultúrno-spoločenského života v meste Nitra
1626/2024
0,00 € Mesto Nitra Športovo - vzdelávacie centrum Dolná Nitra
22. Júl 2024
Udelenie licencie na použitie hudobných diel
1755/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra