Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2024
Dohoda o postúpení práv a povinností č.04429/08 Mests. 132/3
1683/2024
0,00 € Mesto Nitra Dušan Rutkovský
12. Júl 2024
Nájomná zmluvak HM DK II. 70/5
1682/2024
0,00 € Mesto Nitra Božena Hamadová
12. Júl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 132/3
1684/2024
0,00 € Mesto Nitra Dagmar Struhárová
12. Júl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mlyn.308/B
1686/2024
0,00 € Mesto Nitra Erika Ulbrychová
12. Júl 2024
Zmluva o dodávke plynu
1688/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Nitra
12. Júl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Kol.F/15
1692/2024
0,00 € Mesto Nitra Renáta Ďurčová
12. Júl 2024
Nájomná zmluva k HM Selenec 92/2
1691/2024
0,00 € Mesto Nitra Zuzana Friedl
12. Júl 2024
Nájomná zmluva k HM Párovský 46/7
1690/2024
0,00 € Mesto Nitra Mária Karšayová
12. Júl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Jan-29/A
1689/2024
0,00 € Mesto Nitra Jozef Lacuška
12. Júl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 417/7
1698/2024
0,00 € Mesto Nitra Zuzana Bytelová
12. Júl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 75/8
1704/2024
0,00 € Mesto Nitra Ing. Zita Pintérová
12. Júl 2024
Nájomná zmluva k HM Mestský 1147/11
1705/2024
0,00 € Mesto Nitra Ing. Zita Pintérová
11. Júl 2024
Dodatok č. 1 k ZoD č.j. 900/2024/OVaR - Obnova Mestskej tržnice - odvodnenie atmosférickej vody a kanalizácia
1695/2024
0,00 € Pro exteriér Mesto Nitra
11. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.j. 1059/2024/OVaR - Obnova miestnej cesty ulica Bočná
1696/2024
129 986,66 € Današ, s.r.o. Mesto Nitra
11. Júl 2024
Nájomná zmluva
1436/2024
55,00 € Mesto Nitra PÁNI BAKLAŽÁNI s.r.o.
11. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri propagácii, poskytovaní informácií a sprostredkovaní služieb
1328/2024
0,00 € Špecialka s.r.o. Mesto Nitra
11. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri propagácii, poskytovaní informácií a sprostredkovaní služieb
1441/2024
0,00 € HOTEL 11 s.r.o. Mesto Nitra
11. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní sprievodcovských služieb
1693/2024
0,00 € Marek Krčmár Mesto Nitra
11. Júl 2024
Zmluva o dočasnom užívaní /prenájme/ KC Zobor
1699/2024
910,00 € Mesto Nitra Michal Fojtík
11. Júl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke KSC Janíkovce č.j. 9/2024/OK
1702/2024
0,00 € Mesto Nitra Mestská organizácia JDS č.3 Nitra - Janíkovce