Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí transferu
1451/2024
0,00 € Neuvedené Mesto Nitra
20. Jún 2024
Nájomná zmluva
1482/2024
55,50 € Mesto Nitra Ivan Fölkel
20. Jún 2024
Poskytnutie dotácie na účel - "Literárna Nitra 2024"
1303/2024
800,00 € Mesto Nitra Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
20. Jún 2024
Poskytnutie dotácie na účel - "Svätoplukovo kráľovstvo užíva- XV. ročník"
1353/2024
1 000,00 € Mesto Nitra Občianske združenia Zobor
20. Jún 2024
Poskytnutie dotácie na účel - "Leto na Samovej č.1- 3. ročník"
1362/2024
1 500,00 € Mesto Nitra Nitrianska galéria
20. Jún 2024
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
1466/2024
0,00 € Mesto Nitra Katarína Tóthová, s.r.o.
20. Jún 2024
Udelenie licencie na použitie hudobných diel
1595/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
20. Jún 2024
Udelenie licencie na použitie hudobných diel
1596/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
20. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva SOZA - Leto na dieloch
1601/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
19. Jún 2024
Poskytnutie dotácie na účet "FATANGO 2024"
1301/2024
1 500,00 € Mesto Nitra LAWLESS, s.r.o.
19. Jún 2024
Dodatok č.5 k Zmluve o združenej dodávke elektr.energie, distribúcii elektrickej energie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku - Dodatok č.1-4
1563/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Nitra
18. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb - dezinsekcia Orechov dvor
1381/2024
10 000,00 € PaedDr. Stanislav Štelbacký Mesto Nitra
18. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodanie pohonných hmôt prostredníctvom tankovacích kariet
1578/2024
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Mesto Nitra
18. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
1579/2024
5 000,00 € Mesto Nitra Nitriansky samosprávny kraj
17. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku
1294/2024
4 877,09 € Mesto Nitra Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Jún 2024
Poskytnutie dotácie na účel - "FAD 2024"
1302/2024
4 950,00 € Mesto Nitra Krajské osvetové stredisko v Nitre
17. Jún 2024
Poskytnutie dotácie na účel - "Konfrontácie"
1304/2024
3 000,00 € Mesto Nitra Občianske združenie Konfrontácie
17. Jún 2024
Poskytnutie dotácie na účel - "Propagácia a reprezentácia mesta Nitra"
1358/2024
500,00 € Mesto Nitra Nitriansky hudobný spolok - miešaný spevácky zbor Lipka
17. Jún 2024
Zmluva o dielo
1503/2024
59 915,35 € Kaptah s.r.o. Mesto Nitra
17. Jún 2024
Memorandum o spolupráci č.96/2024
1549/2024
0,00 € Iveta Radičová Mesto Nitra