Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Júl 2024
Ukončenie kúpnej zmluvy na dodávku potravín č. Z20241188-Z
1202/2024
0,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Mesto Nitra
2. Júl 2024
zmluva o poskytnutí transferu
1507/2024
0,00 € Mesto Nitra EFFETA - stredisko Sv.Františka Saleského
2. Júl 2024
Darovacia zmluva
1546/2024
0,00 € Ing. Anton Heringh Mesto Nitra
2. Júl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. j. 1913/2017/OM
1547/2024
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Mesto Nitra
2. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
1581/2024
0,00 € Mesto Nitra IPčko
2. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.j. 1329/2023/OPaSR - ZŠ Tulipánova - Rekonštrukcia pavilónu 3
1608/2024
1 070 837,20 € Novosedlík, spol. s.r.o. Mesto Nitra
2. Júl 2024
Zmluva o pripojení odberného meista
1645/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Nitra
2. Júl 2024
Hromadná licenčná zmluva SOZA - Pribinova Nitrawa
1646/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
2. Júl 2024
Hromadná licenčná zmluva Vernisáž Život sv. Konštantína-Cyrila
1647/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
2. Júl 2024
Dodatok k Zmluve na dodanie potravín
1658/2024
48 607,46 € Majster mäsiar, s.r.o. Mesto Nitra
2. Júl 2024
Dodatok k Zmluve na dodanie potravín
1660/2024
0,00 € Majster mäsiar, s.r.o. Mesto Nitra
1. Júl 2024
zmluva o poskytnutí transferu
1502/2024
0,00 € Mesto Nitra Zoborský spolok záhradkárov Nitra
28. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
1512/2024
0,00 € Mesto Nitra Centrum pre rodinu-Nitra
28. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
1524/2024
0,00 € Mesto Nitra Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
28. Jún 2024
Poskytnutie dotácie na účel - "Kultúrne koncertné podujatie"
1529/2024
1 000,00 € Mesto Nitra Zoborský skrášľovací spolok, o. z.
28. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri propagácii a sprostredkovaní služieb
1238/2024
0,00 € Neuvedené Mesto Nitra
28. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri propagácii, poskytovaní informácií a sprostredkovaní služieb
1333/2024
0,00 € Neuvedené Mesto Nitra
28. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri propagácii, poskytovaní informácií a sprostredkovaní služieb
1366/2024
0,00 € Jana Billová Mesto Nitra
28. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri propagácii, poskytovaní informácií a sprostredkovaní služieb
1392/2024
0,00 € Neuvedené Mesto Nitra
28. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri propagácii, poskytovaní informácií a sprostredkovaní služieb
1410/2024
0,00 € Neuvedené Mesto Nitra