Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2022
Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie, distribúcii elektrickej energie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku
730/2022/OM
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Nitra
4. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci - vzájomná propagácia
72/2022/OKaP
0,00 € Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre Mesto Nitra
7. Apríl 2022
Spolupráca na realizácii - Jazykový kvet
375/2022/OK
0,00 € IALF o.z. Mesto Nitra
7. Apríl 2022
Spolupráca - výročná členská schôdza
508/2022/OK
0,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia č. 13 Nitra Mesto Nitra
7. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci pri realizácii benefičného koncertu Quasars Ensamble na pomoc Ukrajine
588/2022/OK
0,00 € OZ QUASARS Mesto Nitra
7. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci na realizácii aktivit v KC Zobor
628/2022/OK
0,00 € Mesto Nitra Slovenský spolok Scrabble
7. Apríl 2022
Dočasné užívanie KD Dražovce - oslava
732/2022/OK
0,00 € Mesto Nitra Štefan Lakatoš
7. Apríl 2022
Spolupráca pri dobrovoľníckej činnosti v meste Nitra
739/2022/OK
0,00 € Mesto Nitra Mareena
7. Apríl 2022
Dohoda o ukončení zmluvy na dodanie potravín 2215/2021/OŠMaŠ
567/2022/OŠMaŠ
0,00 € Majster mäsiar, s.r.o. Mesto Nitra
7. Apríl 2022
Dohoda o ukončení zmluvy na dodanie potravín 2216/2021/OŠMaŠ
568/2022/OŠMaŠ
0,00 € Majster mäsiar, s.r.o. Mesto Nitra
7. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.j. 1150/2021/OPaSR zo dňa 16.06.2021
577/2022/OPaSR
0,00 € Arnea s.r.o. Mesto Nitra
7. Apríl 2022
Dodatok č. 3 - k zmluve o poskytnutí služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov
551/2022/Predn.
0,00 € CORA GEO, s. r. o. Mesto Nitra
7. Apríl 2022
Zmluva na poskytnutie služby: Rekondično - rehabilitačné pobyty
583/2022/Predn.
0,00 € Kúpele Bojnice, a.s. Mesto Nitra
7. Apríl 2022
Poskytnutie dotácie - Medzinárodný festival Divadelná Nitra
537/2022/OK
0,00 € Mesto Nitra Asociácia Divadelná Nitra
7. Apríl 2022
Poskytnutie dotácie - Bielo-čierny koncert pod nitrianskym nebom
541/2022/OK
0,00 € Mesto Nitra Pianistan
7. Apríl 2022
Spolupráca pri podpore aktivít združenia
746/2022/OK
0,00 € Spoločnosť Parkinson Slovensko Mesto Nitra
7. Apríl 2022
Dodatok č.1 k ZoD č.j. 287/2022/OVaR - PD MK Orechov dvor
619/2022/OVaR
0,00 € INPRON, s.r.o. Mesto Nitra
7. Apríl 2022
Rozšírenie kanalizačnej siete v meste Nitra
685/2022/OPaSR
0,00 € Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť Mesto Nitra
7. Apríl 2022
Rozšírenie kanalizačnej siete v meste Nitra
686/2022/OPaSR
0,00 € MEGASPOL, spol. s. r. o. Mesto Nitra
7. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci pri sprevádzaní
754/2022/TIC
0,00 € Mgr. Jaroslav Košťál, PhD. Mesto Nitra