Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri propagácii, poskytovaní informácií a sprostredkovaní služieb
1366/2024
0,00 € Jana Billová Mesto Nitra
28. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri propagácii, poskytovaní informácií a sprostredkovaní služieb
1392/2024
0,00 € Neuvedené Mesto Nitra
28. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri propagácii, poskytovaní informácií a sprostredkovaní služieb
1410/2024
0,00 € Neuvedené Mesto Nitra
28. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri propgácii, poskytovaní informácií a sprostredkovaní služieb
1458/2024
0,00 € Neuvedené Mesto Nitra
28. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
1518/2024
0,00 € Mesto Nitra Spoločnosť nápomocná autizmus - SPONA
28. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby
1464/2024
0,00 € Mesto Nitra Nezisková organizácia SUN RICE Do,
28. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
1535/2024
0,00 € Mesto Nitra IPčko
28. Jún 2024
Zmluva o dočasnom užívaní - KD Dolné Krškany
1631/2024
60,00 € Mesto Nitra Róbert Ligas
28. Jún 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Nitra č.j.707/2021/OD zo dňa 05.05.2021
1638/2024
142 557,45 € Transdev Morava s.r.o. Mesto Nitra
28. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
1641/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Nitra
28. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
1642/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Nitra
27. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
1522/2024
0,00 € Mesto Nitra ŠOK - Šport Osveta Kultúra, o.z.
27. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
1533/2024
0,00 € Mesto Nitra Združenie STORM
27. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
1534/2024
0,00 € Mesto Nitra Centrum Slniečko n.o.
27. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
1552/2024
1 000,00 € POD BORINKOU O.Z. Mesto Nitra
27. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
1593/2024
852,00 € Telovýchovná jednota Stavbár PS Mesto Nitra
27. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č.j. 691/2024/OSS zo dňa 12.04.2024(ďalej len "Zmluva o poskytnutí finančného príspevku "
1617/2024
9 400,00 € Mesto Nitra Združenie STORM
27. Jún 2024
Dodatok č.15 ku zmluve o spolupráci č.j. 747/09/OKaŠ
1494/2024
3 500,00 € Mesto Nitra Divadlo Andreja Bagara v Nitre
27. Jún 2024
Zmluva o dielo - ZŠ Tulipánova v Nitre NN prípojka + areálové rozvody
1569/2024
117 081,91 € BBAU Mesto Nitra
27. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.j. 3261/2023/OVaR - Verejné osvetlenie Stará Jarocká
1588/2024
47 021,82 € ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným Mesto Nitra