Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
1516/2024
0,00 € Mesto Nitra Nitrianska galéria
25. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
1519/2024
0,00 € Mesto Nitra Neuvedené
25. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
1525/2024
0,00 € Mesto Nitra Verum Centrum
25. Jún 2024
Poskytnutie dotácie na účel - "Sedemdesiat sukieň mala"
1308/2024
1 500,00 € Mesto Nitra Katarína Mareková Kožená - SEKÁČ
25. Jún 2024
Nájomná zmluva
1580/2024
160,00 € Mesto Nitra ČENTÉŠ Slovakia, spol. s.r.o.
25. Jún 2024
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci č.481/2024
1618/2024
4 800,00 € Mesto Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
24. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
1062/2024
0,00 € Mesto Nitra Nitriansky samosprávny kraj
24. Jún 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
1445/2024
13,32 € Mesto Nitra Erik Šoka
24. Jún 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
1447/2024
10,80 € Mesto Nitra Erik Šoka
24. Jún 2024
Nájomná zmluva
1457/2024
1 625,00 € Mesto Nitra MiaLo s.r.o.
24. Jún 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia na tržnici
1488/2024
9,36 € Mesto Nitra Ing.Ladislav Korgó - Nemon MEDIA
24. Jún 2024
Nájomná zmluva
1499/2024
500,00 € Mesto Nitra Bejtulj Alimi Mimóza
24. Jún 2024
Poskytnutie dotácie na účel "Hidepark 2024"
1527/2024
3 400,00 € Mesto Nitra Triptych o. z.
24. Jún 2024
Poskytnutie dotácie na účel - "Gašpariáda 2024"
1538/2024
3 950,00 € Mesto Nitra Priatelia starého divadla v Nitre
24. Jún 2024
Poskytnutie dotácie na účel - "Predstavenia Nového divadla pre všetkých Nitranov"
1532/2024
4 950,00 € Mesto Nitra Umenie a spoločnosť, n.o.
24. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
1577/2024
0,00 € Mesto Nitra Občianske združenie Podaj mi ruku - Nitra
24. Jún 2024
Kúpna zmluva
1610/2024
12 600,00 € TOWDY s.r.o. Mesto Nitra
24. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
1616/2024
0,00 € Neuvedené Mesto Nitra
17. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
1368/2024
0,00 € Mesto Nitra Mgr. Magdaléna Horáková, PhD.
21. Jún 2024
Nájomná zmluva
1111/2024
3 000,00 € Mesto Nitra LaLaBar s.r.o.