Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
1687/2024
0,00 € Obec Jarok Mesto Nitra
9. Júl 2024
Nájomná zmluva
1390/2024
587,50 € Mesto Nitra JFRL s.r.o.
9. Júl 2024
Dohoda o jednorázovej náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti.
1437/2024
5,58 € Mesto Nitra Orange Slovensko, a.s.
9. Júl 2024
Dohoda o jednorázovej náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnostii
1490/2024
5,58 € Mesto Nitra Orange Slovensko, a.s.
9. Júl 2024
Nájomná zmluva
1498/2024
104,00 € Mesto Nitra Dávid Gál
4. Júl 2024
Nájomná zmluva
1633/2024
2 250,00 € Mesto Nitra Lifehouse s.r.o.
4. Júl 2024
Nájomná zmluva
1634/2024
1 500,00 € Mesto Nitra BrewTime s.r.o.
4. Júl 2024
Nájomná zmluva
1635/2024
300,00 € Mesto Nitra MARTIN´S CIDERY s.r.o.
4. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí transferu - projekt UNICEF - Prevádzka služieb zameraných na deti v centre COMIN Modrý bod
1590/2024
57 045,00 € Mesto Nitra Slovenská humanitná rada
4. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia Pribinova Nitrawa
1670/2024
0,00 € Mesto Nitra dobový spolok SATYROS
4. Júl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
1672/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Nitra
4. Júl 2024
Hromadná licenčná zmluva SOZA - Nitra, milá Nitra
1673/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
4. Júl 2024
Hromadná licenčná zmluva SOZA - Nitrianske kultúrne leto
1674/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
4. Júl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o PLatobnej karte k účtu SK80 0900 0000 0050 6011 9575
1677/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Nitra
4. Júl 2024
Poskytnutie dotácie na účel - "Sviatok nového chleba 2024"
1537/2024
500,00 € Mesto Nitra Tradícia - združenie priateľov kultúrnych tradícií Dražoviec
4. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri propagácii, poskytovaní informácií a sprostredkovaní služieb
1548/2024
0,00 € ZOBOR SK, s.r.o. Mesto Nitra
4. Júl 2024
Zmluva o vytvorení diela
1591/2024
0,00 € Mgr. Erik Fehér Mesto Nitra
4. Júl 2024
Zmluva o vytvorení diela
1592/2024
0,00 € Ivan Greguš Mesto Nitra
4. Júl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu CSCM 16/B13
1632/2024
0,00 € Mesto Nitra Eva Budayová
4. Júl 2024
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 279/4
1640/2024
0,00 € Mesto Nitra Magdaléna Rajnohová