Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2023
Dodatok č 4 k zmluve o dielo č. j. 363/2022/KreaC
2956/2023
6 343 759,06 € Adifex a.s. Mesto Nitra
29. Júl 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 2380/2022/OPaSR - Obnova Starého parku v Nitre
2117/2023
4 188 731,87 € DYNAMIK HOLDING, a.s. Mesto Nitra
2. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č.j. 2380/2022/OPaSR - Obnova Starého parku v Nitre
2723/2023
4 164 916,13 € DYNAMIK HOLDING, a.s. Mesto Nitra
19. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 2380/2022/OPaSR
1554/2023
4 068 309,32 € DYNAMIK HOLDING, a.s. Mesto Nitra
8. Jún 2023
Zmluva NFP 302091CVP8 Riešenie migračných výziev v meste Nitra
1643/2023
3 884 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Nitra
12. Október 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. j. 1332/2022/KreaC
2936/2023
3 047 288,56 € ELLIO, spol. s r.o. Mesto Nitra
23. Jún 2022
Zmluva o dielo - Stavebné práce - Kreatívne centrum - Kino Palace
1332/2022
2 687 588,99 € ELLIO, spol. s r.o. Mesto Nitra
3. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve od ielo 1844/2022 - Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina
2251/2023
1 419 848,11 € Baumann Nitra s. r. o. Mesto Nitra
8. September 2023
Kúpna zmluva
2653/2023
1 305 954,88 € Gartensta plus s.r.o. Mesto Nitra
22. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve 1237/2023 - Riešenie krízovej situácie na Slovensku
3523/2023
1 290 393,24 € detský fond OSN Mesto Nitra
23. August 2023
Záložná zmluva č.400/197/2020
2126/2023
1 284 410,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Nitra
16. September 2022
Zmluva o dielo - Cyklotrasa Mlynárce - diely - Klokočina
1844/2022
1 268 386,76 € Baumann Nitra s. r. o. Mesto Nitra
2. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.j. 1329/2023/OPaSR - ZŠ Tulipánova - Rekonštrukcia pavilónu 3
1608/2024
1 070 837,20 € Novosedlík, spol. s.r.o. Mesto Nitra
29. Máj 2023
Zmluva o dielo - ZŠ Tulipánova - Rekonštrukcia pavilónu 3
1329/2023
1 037 160,17 € Novosedlík, spol. s.r.o. Mesto Nitra
27. Január 2023
Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov 1769/2022/OŠMaŠ
3063/2022
860 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Mesto Nitra
17. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.j. 1157/2022
1332/2023
827 909,23 € MEGASPOL, spol. s. r. o. Mesto Nitra
27. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 4903,2050014PV4 - Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku
1167/2022
822 771,54 € EUROVIA SK a.s. Mesto Nitra
13. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
1312/2022
808 916,00 € Mesto Nitra Nitrianska investičná s.r.o.
17. Jún 2023
Dodatok č. 2 k ZoD č.j. 1132/2022/OVaR - Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou
1650/2023
760 550,93 € Lptex, s.r.o. Mesto Nitra
23. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.j. 1132/2022/OVaR - Rekonštrukcia pešej lávky nad železničnou stanicou Nitra
2321/2022
733 932,35 € Lptex, s.r.o. Mesto Nitra