Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Nájomná zmluva
865/2023
111,52 € Mesto Šala ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA
20. December 2023
Kúpna zmluva
932/2023
2 690,00 € Mesto Šala DESIGNER - UM s.r.o.
20. December 2023
Rámocvá dohoda
962/2023
16 423,00 € Creator Slovakia, s.r.o. Mesto Šala
19. December 2023
Darovacia zmluva
966/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Mesto Šala
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančeného príspevku
963/2023
2 400,00 € Mesto Šala ORLÍK o. z.
19. December 2023
Kúpna zmluva
946/2023
950,00 € Mesto Šala Becker Viktor, Ing.arch.
19. December 2023
Nájomná zmluva
935/2023
300,00 € Mesto Šala Gujber Valter
19. December 2023
Zmluva o dielo
923/2023
29 996,45 € ŠEVČÍK, s.r.o. Mesto Šala
15. December 2023
Zmluva o úvere č. 000520/CORP/2023
964/2023
3 700 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Mesto Šala
15. December 2023
Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo:000520A/CORP/2023
965/2023
3 700 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Mesto Šala
14. December 2023
Krátkodobé cestovné poistenie
961/2023
4,56 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
14. December 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
886/2023
50,00 € Mesto Šala Fečíková Helena
14. December 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
887/2023
16,59 € Mesto Šala Fečíková Helena
14. December 2023
Nájomná zmluva
912/2023
260,43 € Mesto Šala Mészáros Imrich
13. December 2023
Nájomná zmluva
911/2023
134,98 € Mesto Šala Mészáros Dezider
13. December 2023
Nájomná zmluva
915/2023
110,74 € Mesto Šala Kováčová Anna
13. December 2023
Nájomná zmluva
916/2023
110,28 € Mesto Šala Tornóczyová Katarína
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
936/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
950/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
948/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala