Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
350/2024
16,59 € Mesto Šala Belovičová Helena
28. Máj 2024
Dohoda o splátkach dlhu a Uznanie záväzku
323/2024
129,55 € Mesto Šala Rébic Róbert
28. Máj 2024
Dohoda o splátkach dlhu a Uznanie záväzku
321/2024
471,74 € Mesto Šala Horváthová Mária
28. Máj 2024
Dohoda o spolupráci
309/2024
0,00 € Mesto Šala Materská škola
28. Máj 2024
Nájomná zmluva
308/2024
20,00 € Mesto Šala Machanová Aneta
28. Máj 2024
Nájomná zmluva
287/2024
137,23 € Mesto Šala Šimeková Mocková Veronika
28. Máj 2024
Nájomná zmluva
285/2024
173,43 € Mesto Šala Melicherová Marta
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
245/2024
700,00 € Mesto Šala Šaľania
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
208/2024
150,00 € Mesto Šala Golden Horse
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
207/2024
150,00 € Mesto Šala Farao - Trnovec nad Váhom
28. Máj 2024
Nájomná zmluva
348/2024
107,52 € Mesto Šala Škublová Emília, Ing.
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
347/2024
3 600,00 € ORLÍK o. z. Mesto Šala
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
346/2024
1 579,00 € ORLÍK o. z. Mesto Šala
28. Máj 2024
Dohoda o splátkach dlhu a Uznanie záväzku
330/2024
616,62 € Mesto Šala Kürthyová Mária
28. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku
328/2024
316,72 € Mesto Šala Kilácsková Emese, Ing.
28. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku
327/2024
92,09 € Mesto Šala Cafe rybička s.r.o.
28. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
333/2024
150,00 € Mesto Šala Krajmer Martin, Ing.
28. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
283/2024
1 680,00 € V.I.P. protection, s. r. o. Mesto Šala
28. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
332/2024
70,00 € Mesto Šala Progresívne Slovensko
28. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien
329/2024
322,45 € Mesto Šala SANOFIN, s.r.o.