Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva o dielo
312/2024
1 577 439,64 € COLAS Slovakia, a.s. Mesto Šala
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
311/2024
114 838,91 € COLAS Slovakia, a.s. Mesto Šala
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
300/2024
600,00 € Nadácia ZSE Mesto Šala
21. Máj 2024
Zmluva o obstaraní veci
294/2024
2 000,00 € Mesto Šala NUBIUM, s. r. o.
21. Máj 2024
Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým závzkom a Uznanie záväzku
275/2024
1 126,09 € Mesto Šala Mészáros Imrich
21. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o akceptácii platobných kariet
264/2024
0,00 € Všeobecná úverová banka a.s. Mesto Šala
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
248/2024
300,00 € Mesto Šala SRRZ - RZ pri Základnej umeleckej škole
21. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku
314/2024
1 924,27 € Mesto Šala Ing. Imrich Vígh - Autoškola VIa s.r.o.
21. Máj 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy na pozemok
315/2024
191,32 € Mesto Šala Ing. Imrich Vígh - Autoškola VIa s.r.o.
21. Máj 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
318/2024
0,00 € Optima Status Mesto Šala
21. Máj 2024
Mandátna zmluva
319/2024
7 900,00 € Popaďák Jozef, Ing. Mesto Šala
20. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
306/2024
500,00 € Mesto Šala Valábeková Lenka
20. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
304/2024
50,00 € Mesto Šala Kučera Jozef
20. Máj 2024
Licenčná smlouva - CE - dodatok č. 2
292/2024
1 380,00 € FT Technologies, a. s. Mesto Šala
20. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
281/2024
29,87 € Mesto Šala Ivan Milan
20. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
280/2024
29,87 € Mesto Šala Zozuľáková Margaréta, PhDr.
15. Máj 2024
Nájomná zmluva
227/2024
167,70 € Mesto Šala Pálinkáš Miroslav
15. Máj 2024
Nájomná zmluva
224/2024
132,72 € Mesto Šala Némethová Mária
15. Máj 2024
Nájomná zmluva
223/2024
161,66 € Mesto Šala Farkasová Iveta
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
249/2024
200,00 € Miestny odbor Matice slovenskej Šaľa Mesto Šala