Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
67/2024
29,87 € Mesto Šala Porubský Peter
30. Január 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
66/2024
9,95 € Mesto Šala Kolečányi Marián
29. Január 2024
Darovacia zmluva
944/2023
0,00 € LEBECO s.r.o. Mesto Šala
29. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
71/2024
84 828,00 € Capital Pro s.r.o. Mesto Šala
29. Január 2024
Nájomná zmluva
64/2024
114,49 € Mesto Šala Horváthová Júlia
29. Január 2024
Nájomná zmluva
32/2024
172,21 € Mesto Šala Kurina Tibor
29. Január 2024
Nájomná zmluva
30/2024
134,32 € Mesto Šala Strusková Štefánia
29. Január 2024
Nájomná zmluva
29/2024
132,48 € Mesto Šala Tóthová Šarlota
29. Január 2024
Nájomná zmluva
28/2024
342,65 € Mesto Šala Polgár Róbert
29. Január 2024
Nájomná zmluva
27/2024
119,92 € Mesto Šala Ferencei Dávid
29. Január 2024
Nájomná zmluva
24/2024
115,62 € Mesto Šala Horváth Vincent
29. Január 2024
Nájomná zmluva
21/2024
110,01 € Mesto Šala Holáseková Terézia
29. Január 2024
Nájomná zmluva
13/2024
210,57 € Mesto Šala Varga Róbert
29. Január 2024
Nájomná zmluva
5/2024
278,35 € Mesto Šala Kuki Július
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods.7 zákona o sociálnych službách
89/2024
113 400,00 € Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny Mesto Šala
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
88/2024
888 264,00 € Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny Mesto Šala
29. Január 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 226/2023
945/2023
97,59 € Mesto Šala LEBECO s.r.o.
25. Január 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
65/2024
20,00 € Mesto Šala Černáková Mária
24. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo 201/2023
73/2024
35 938,12 € AVA-stav, s.r.o. Mesto Šala
23. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
62/2024
156,00 € Mesto Šala OZ Srdce Pomáha