Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
133/2024
140,00 € Mesto Šala Jaroš Luboš
29. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
138/2024
29,87 € Mesto Šala Kováčová Kristína
29. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
156/2024
30,00 € Mesto Šala Benkovič Tomáš
29. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
132/2024
1 130,00 € Mesto Šala Jóšvaiová Judita
28. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
137/2024
29,87 € Mesto Šala Hlatký Ladislav
28. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o servisea údržbe EZS
148/2024
337,58 € Antes HC, s.r.o. Mesto Šala
28. Február 2024
Nájomná zmluva
113/2024
287,52 € Mesto Šala Antálková Eva, Ing.
28. Február 2024
Nájomná zmluva
150/2024
198,85 € Mesto Šala Tóthová Eva
27. Február 2024
Zmluva o servisnej a kontrolnej činnosti
87/2024
5 148,00 € EXTEC s.r.o. Mesto Šala
27. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
129/2024
400,00 € Mesto Šala Mestské divadlo Actores
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na pozemok
146/2024
0,00 € Euro Gastro Style s.r.o. Mesto Šala
26. Február 2024
Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom
122/2024
242,28 € Mesto Šala Kovácsová Eva
26. Február 2024
Nájomná zmluva
130/2024
275,00 € Mesto Šala Kmotríková Zuzana
26. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu
145/2024
0,00 € Mesto Šala Fábiková Kristína
26. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
152/2024
3 289,30 € Lencsésévá Nikoleta Mesto Šala
26. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
153/2024
3 330,10 € Petrov Ján Mesto Šala
26. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
154/2024
3 358,45 € Kokavec Michal Mesto Šala
23. Február 2024
Dodatok č. 1 k Nájmnej zmluve na hrobové miesto
110/2024
0,00 € Mesto Šala Szalaiová Viktória
23. Február 2024
Zmluva o servisnej službe
121/2024
5 055,60 € CLEANTEX, s.r.o Mesto Šala
23. Február 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto
139/2024
0,00 € Mesto Šala Baranová Mária