Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2022
Zmluva o Platobnej karte
237/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Šaľa
13. Apríl 2022
Dodatok č.3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlky č. 1112365
173/2022
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.-Predaj elektriny a plynu , o.z. Mesto Šaľa
14. Apríl 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
279/2022
0,00 € Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Šali Mesto Šaľa
19. Apríl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
275/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šaľa
19. Apríl 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe
261/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Mesto Šaľa
20. Apríl 2022
Dodatok č.4 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlky č. 1112365
249/2022
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.-Predaj elektriny a plynu , o.z. Mesto Šaľa
20. Apríl 2022
Zmluva o akceptácii platobných kariet č. M 10162-01/22
289/2022
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Šaľa
28. Apríl 2022
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
250/2022
0,00 € Katarína Némethová Mesto Šaľa
10. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
374/2022
0,00 € MV5 Lunapark, s.r.o. Mesto Šaľa
18. Máj 2022
Darovacia zmluva
142/2022
0,00 € Barnabáš Nagy, Mgr. Marta Nagyová, Tomáš Veselý, Ing. Peter Vašš, Ing. Samuel Nagy, Miroslav Prekop, Ing. Elena Matajsová Mesto Šaľa
31. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme číslo 196/2020
440/2022
0,00 € Duslo, a.s. Mesto Šaľa
31. Máj 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu
425/2022
0,00 € Vladimír Virág Mesto Šaľa
31. Máj 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu
441/2022
0,00 € Róbert Sedlák, Sylvia Braunová Mesto Šaľa
31. Máj 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku
449/2022
0,00 € BHR medical, s.r.o. Mesto Šaľa
7. Jún 2022
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov
452/2022
0,00 € Ondrej Kožuch Mesto Šaľa
24. Jún 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
288/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Šaľa
24. Jún 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
475/2022
0,00 € Mesto Šaľa Domov dôchodcov Šaľa
24. Jún 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
476/2022
0,00 € Mesto Šaľa Materská škola P.J. ŠAFÁRIKA 394/2, Šaľa
24. Jún 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
477/2022
0,00 € Mesto Šaľa Materská škola
24. Jún 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
478/2022
0,00 € Mesto Šaľa Materská škola Budovateľská 19, Šaľa