Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 889/2022
561/2023
5 954 653,96 € MBM-GROUP, a. s. Mesto Šaľa
14. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011ARL5-121-48 zo dňa 17.12.2021
1000/2022
5 304 953,02 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Mesto Šala
14. November 2022
Zmluva o dielo č. 889/2022
889/2022
5 261 327,42 € MBM-GROUP, a. s. Mesto Šaľa
15. December 2023
Zmluva o úvere č. 000520/CORP/2023
964/2023
3 700 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Mesto Šala
15. December 2023
Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo:000520A/CORP/2023
965/2023
3 700 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Mesto Šala
18. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostridkov nechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
980/2023
2 491 272,23 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Mesto Šala
21. Máj 2024
Zmluva o dielo
312/2024
1 577 439,64 € COLAS Slovakia, a.s. Mesto Šala
24. Marec 2023
Zmluva o účelovom úvere č. 0252/23/08786
199/2023
1 330 000,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Šala
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
88/2024
888 264,00 € Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny Mesto Šala
29. Marec 2023
Zmluva o dielo
201/2023
799 799,00 € AVA-stav, s.r.o. Mesto Šala
29. Marec 2023
Zmluva o dielo
201/2023
799 799,00 € AVA-stav, s.r.o. Mesto Šala
4. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
94/2023
768 732,00 € Miniserstvo práce, soc. vecí a rodiny Mesto Šala
4. September 2023
Dodatok č. 1 k DOHODE o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo: 000715A/CORP/2019
607/2023
700 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Mesto Šala
4. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere číslo: 000715/CORP/2019
606/2023
700 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Mesto Šala
13. Október 2023
Dodotok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071ASS6
804/2023
661 218,66 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Mesto Šala
10. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011ARL5-121-48
794/2023
652 723,24 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Mesto Šala
2. December 2022
Zmluva o dielo
950/2022
457 191,39 € MAXNETWORK, s. r.. o. Mesto Šala
2. December 2022
Zmluva o dielo
950/2022
457 191,39 € MAXNETWORK, s. r.. o. Mesto Šala
3. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
361/2023
397 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Mesto Šala
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt
852/2023
385 807,89 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Mesto Šala