Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
649/2023
29,87 € Mesto Šala Svoboda Dušan
29. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve
889/2023
0,00 € Mesto Šala Duslo, a.s.
27. December 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
960/2023
16,59 € Mesto Šala Kunová Renáta
27. December 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
968/2023
20,00 € Mesto Šala Lavo Radoslav
27. December 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
969/2023
50,00 € Mesto Šala Šabík Bohuš, Ing.
22. December 2023
Nájomná zmluva
907/2023
285,96 € Mesto Šala Karavidaj Džafer
22. December 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
959/2023
5,00 € Mesto Šala Filo Štefan
22. December 2023
Nájomná zmluva
914/2023
288,75 € Mesto Šala Krajčíková Lucia
22. December 2023
Nájomná zmluva
902/2023
266,66 € Mesto Šala Tomaníková Andrea
22. December 2023
Nájomná zmluva
949/2023
251,15 € Mesto Šala Fábiková Kristína
22. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
967/2023
150,00 € Mesto Šala Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Diakovce
20. December 2023
Nájomná zmluva
899/2023
219,25 € Mesto Šala Krommelová Dominika, Mgr.
20. December 2023
Nájomná zmluva
906/2023
263,94 € Mesto Šala Takáč Marcel
20. December 2023
Nájomná zmluva
913/2023
207,55 € Mesto Šala Nagyová Edita
20. December 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
922/2023
29,87 € Mesto Šala Hovorka Miloslav
20. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny
930/2023
133,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
20. December 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
956/2023
500,00 € Mesto Šala Gálová Zuzana
20. December 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
957/2023
29,87 € Mesto Šala Ižay Ladislav
20. December 2023
Nájomná zmluva
909/2023
135,33 € Mesto Šala Hanzlíková Miroslava
20. December 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
958/2023
20,00 € Mesto Šala Zeleňáková Martina