Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Júl 2024
Dohoda o splátkach dlhu a Uznanie záväzku
345/2024
245,19 € Mesto Šala Kovácsová Eva
9. Júl 2024
Dodatok č. 3 k Dohode o zabezpečovaní sprevádzania č. 580/2023
437/2024
0,00 € Obec Trnovec nad Váhom Mesto Šala
9. Júl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
447/2024
500,00 € Mesto Šala Jochová Evelína
9. Júl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
416/2024
29,87 € Mesto Šala Popelková Viera
9. Júl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
417/2024
20,00 € Mesto Šala Popelková Viera
9. Júl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
418/2024
20,00 € Mesto Šala Beregházyová Bibiána
9. Júl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
419/2024
27,00 € Mesto Šala Beregházyová Bibiána
9. Júl 2024
Nájomná zmluva
451/2024
280,00 € Mesto Šala Bednárová Alena, Mgr.
8. Júl 2024
Zmluva o obstaraní veci
465/2024
100,00 € Mesto Šala ZUNK s. r. o.
3. Júl 2024
Zmluva o obstaraní veci
414/2024
250,00 € Mesto Šala DataNote s. r. o.
3. Júl 2024
Rámcová dohoda
444/2024
119 989,80 € Július Buch - BUCH Mesto Šala
3. Júl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
420/2024
20,00 € Mesto Šala Švecová Lucia
2. Júl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
442/2024
25,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
2. Júl 2024
Zmluva o dodávke plynu
443/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mesto Šala
2. Júl 2024
Zmluva o obstaraní veci
445/2024
400,00 € Mesto Šala HAGARD:HAL, spol. s r.o.
28. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
425/2024
540,00 € Mesto Šala Krajmer Martin, Ing.
28. Jún 2024
Nájomná zmluva
390/2024
128,64 € Mesto Šala Hojerová Helena
28. Jún 2024
Nájomná zmluva
389/2024
262,18 € Mesto Šala Hátaš Karol
28. Jún 2024
Nájomná zmluva
388/2024
140,00 € Mesto Šala Oroszi Ladislav
28. Jún 2024
Nájomná zmluva
387/2024
239,96 € Mesto Šala Vágayová Iveta