Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Nájomná zmluva
150/2024
198,85 € Mesto Šala Tóthová Eva
27. Február 2024
Zmluva o servisnej a kontrolnej činnosti
87/2024
5 148,00 € EXTEC s.r.o. Mesto Šala
27. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
129/2024
400,00 € Mesto Šala Mestské divadlo Actores
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na pozemok
146/2024
0,00 € Euro Gastro Style s.r.o. Mesto Šala
26. Február 2024
Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom
122/2024
242,28 € Mesto Šala Kovácsová Eva
26. Február 2024
Nájomná zmluva
130/2024
275,00 € Mesto Šala Kmotríková Zuzana
26. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu
145/2024
0,00 € Mesto Šala Fábiková Kristína
26. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
152/2024
3 289,30 € Lencsésévá Nikoleta Mesto Šala
26. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
153/2024
3 330,10 € Petrov Ján Mesto Šala
26. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
154/2024
3 358,45 € Kokavec Michal Mesto Šala
23. Február 2024
Dodatok č. 1 k Nájmnej zmluve na hrobové miesto
110/2024
0,00 € Mesto Šala Szalaiová Viktória
23. Február 2024
Zmluva o servisnej službe
121/2024
5 055,60 € CLEANTEX, s.r.o Mesto Šala
23. Február 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto
139/2024
0,00 € Mesto Šala Baranová Mária
22. Február 2024
Dodatok k zmluve o servise a údržbe EZS
127/2024
325,69 € Antes HC, s.r.o. Mesto Šala
21. Február 2024
Nájomná zmluva
144/2024
198,85 € Mesto Šala Fábiková Kristína
21. Február 2024
Zmluva o dodávke plynu
135/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mesto Šala
21. Február 2024
Nájomná zmluva
124/2024
251,15 € Mesto Šala Šnydl Vladimír
21. Február 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o servise a údržbe EZS
126/2024
515,68 € Antes HC, s.r.o. Mesto Šala
21. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o servise a údržbe EZS
125/2024
545,35 € Antes HC, s.r.o. Mesto Šala
21. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
109/2024
500,00 € Mesto Šala Vojtaššák Ján, Prof.RNDr.