Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2024
Nájomná zmluva
226/2024
144,79 € Mesto Šala Langová Alexandra
6. Máj 2024
Nájomná zmluva
228/2024
314,50 € Mesto Šala Tóth Patrik
6. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
250/2024
200,00 € Mesto Šala Meetpoint Šaľa
6. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
270/2024
50,00 € Mesto Šala Zelmanová Alena
6. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
271/2024
50,00 € Mesto Šala Tornóczy Alexander
6. Máj 2024
Krátkodobé cestovné poistenie
297/2024
70,79 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
6. Máj 2024
Krátkodobé cestovné poistenie
298/2024
13,69 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
3. Máj 2024
krátkodobý nájom Dom kultúry
204/2024
420,00 € Mesto Šala Janpet music s.r.o.
2. Máj 2024
Krátkodobé cestovné poistenie
293/2024
32,37 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
2. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 867/2023
276/2024
0,00 € SO-MA s. r. o. Mesto Šala
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
243/2024
200,00 € Mesto Šala Divadlo ASI
30. Apríl 2024
Nájomá zmluva
274/2024
20,00 € Mesto Šala Slovak Parcel Service s.r.o.
29. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
215/2024
200,00 € O.Z. POĎ NA BIKE Mesto Šala
29. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
219/2024
200,00 € Mesto Šala LUIGINO.sk
29. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
247/2024
200,00 € Mesto Šala OZ LeGrácia
29. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
262/2024
50,00 € Mesto Šala Varga Marián, Mgr.
29. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
269/2024
20,00 € Mesto Šala Kulenová Katarína
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
202/2024
0,00 € Mesto Šala Keselyová Katarína, Mgr.
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
257/2024
0,00 € Mesto Šala Petrovičová Andrea, Ing.arch.
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
258/2024
5,00 € Mesto Šala Szabóová Žaneta