Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
259/2024
0,00 € Mesto Šala Miklášová Katarína
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
260/2024
5,00 € Mesto Šala Perina Ján
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
261/2024
20,00 € Mesto Šala Hučková Marta
26. Apríl 2024
Zmluva o dielo
265/2024
50 312,35 € AMV Slovakia, s.r.o. Mesto Šala
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
212/2024
150,00 € Mesto Šala EUREKO bowling o. z.
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva
253/2024
24,24 € FANIT s.r.o. Mesto Šala
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
216/2024
200,00 € Mesto Šala Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa
22. Apríl 2024
Zmluva o odbornom poradentsve
78/2024
400,00 € Holík Miloš Mesto Šala
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
214/2024
200,00 € Mesto Šala Telovýchovná jednota Slávia SOUP Šaľa
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
213/2024
200,00 € Mesto Šala HŠK Legends Šaľa, o. z.
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
210/2024
200,00 € Mesto Šala Telovýchovná jednota Slovan DUSLO Šaľa
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
209/2024
200,00 € Mesto Šala Telovýchovná jednota Slovan DUSLO Šaľa
22. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom podnájme pozemku
184/2024
100,00 € Mesto Šala Komunitné a osvetové centrum KOC
22. Apríl 2024
Nájomná zmluva
81/2024
420,00 € Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 6-27 Mesto Šala
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva
236/2024
12 783,60 € BONITA GROUP SERVICE SK, s. r. o. Mesto Šala
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb verejného obstarávania
238/2024
2 400,00 € MP Profit VO, s. r. o. Mesto Šala
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
242/2024
200,00 € Mesto Šala Spoločnosť Petra Pázmánya
22. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
252/2024
180,00 € Mesto Šala Sedlák Marián
22. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
263/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
246/2024
200,00 € Mesto Šala CSEMADOK Základná organizácia