Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
950/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
948/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
947/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
943/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
942/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
941/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
940/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
939/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
938/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
937/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
13. December 2023
Rámcová dohoda
888/2023
131 971,44 € Brantner Nové Zámky s.r.o. Mesto Šala
13. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
954/2023
280,00 € Mesto Šala FK Veča
13. December 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
921/2023
50,00 € Mesto Šala Jahodová Jana
12. December 2023
Nájomná zmluva
900/2023
278,18 € Mesto Šala Vargová Jarmila
12. December 2023
Nájomná zmluva
901/2023
382,84 € Mesto Šala Polydorakis Zdenka
12. December 2023
Nájomná zmluva
904/2023
182,10 € Mesto Šala Pistovič Michal
12. December 2023
Nájomná zmluva
908/2023
269,53 € Mesto Šala Porubská Andrea
12. December 2023
Nájomná zmluva
910/2023
326,13 € Mesto Šala Bujko Ladislav
12. December 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto
918/2023
0,00 € Mesto Šala Juhásová Mária
12. December 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
919/2023
27,00 € Mesto Šala Uher Koloman