Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
44/2024
0,00 € Mesto Šala Alföldi Dalibor
10. Január 2024
Darovacia zmluva
928/2023
60,00 € micropix, s.r.o. Mesto Šala
10. Január 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy na hrobové miesto
39/2024
0,00 € Mesto Šala Tölgyesi Róbert
10. Január 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
38/2024
20,00 € Mesto Šala Marčeková Kamila
10. Január 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
37/2024
500,00 € Mesto Šala Vargová Hajnalka
10. Január 2024
Dohoda o splátkach dlhu a Uznanie záväzku
16/2024
312,66 € Mesto Šala Kartík Patrik
10. Január 2024
Nájomná zmluva
14/2024
246,90 € Mesto Šala Szabová Beáta
10. Január 2024
Nájomná zmluva
9/2024
301,11 € Mesto Šala Torišková Kristína
10. Január 2024
Nájomná zmluva
7/2024
136,25 € Mesto Šala Mészáros Slavomír
10. Január 2024
Nájomná zmluva
4/2024
153,07 € Mesto Šala Réső Róbert
10. Január 2024
Nájomná zmluva
905/2023
307,84 € Mesto Šala Kartík Patrik
9. Január 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
18/2024
150,00 € Pospiš Milan Mesto Šala
9. Január 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
35/2024
29,87 € Mesto Šala Takács Ervín
9. Január 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
36/2024
29,87 € Mesto Šala Sobotová Beáta
8. Január 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
976/2023
6 240,00 € GA-AUDIT, s.r.o. Mesto Šala
8. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
978/2023
89 572,00 € Mesto Šala Súkromná materská škola
2. Január 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
648/2023
29,87 € Mesto Šala Svoboda Dušan
2. Január 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
649/2023
29,87 € Mesto Šala Svoboda Dušan
29. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve
889/2023
0,00 € Mesto Šala Duslo, a.s.
27. December 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
960/2023
16,59 € Mesto Šala Kunová Renáta