Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
339/2024
480,00 € Tilajčík Peter, Mgr. art., ArtD. Mesto Šala
6. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
340/2024
350,00 € Šimková Kristína, Mgr. Mesto Šala
6. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
341/2024
350,00 € Pákozdy Robert Mesto Šala
6. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
342/2024
350,00 € Aľakša Ivan, Mgr. Mesto Šala
6. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
343/2024
250,00 € Demková Alena Mesto Šala
6. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a lecenčná zmluva
344/2024
250,00 € Sudorová Petra Mesto Šala
6. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
353/2024
5,00 € Mesto Šala Jašíková Alžbeta
6. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
373/2024
50,00 € Mesto Šala Juríková Iveta
6. Jún 2024
Zmluva o verejnej produkcii
381/2024
400,00 € Kele Tomáš, Ing. Mesto Šala
5. Jún 2024
Krátkodobé cestovné poistenie
382/2024
71,85 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
5. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
354/2024
0,00 € Národné osvetové centrum Mesto Šala
4. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
352/2024
20,00 € Mesto Šala Tornóczy Alexander
4. Jún 2024
Dohoda o splátkach dlhu a Uznanie záväzku
320/2024
480,96 € Mesto Šala Sklenárová Eva
4. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien
324/2024
0,00 € Mesto Šala MeT Šaľa, spol. s r.o.
4. Jún 2024
Dohoda o splátkach dlhu a Uznanie záväzku
334/2024
225,04 € Mesto Šala Krišková Oľga
4. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu
367/2024
0,00 € Mesto Šala Rehák Ladislav
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
220/2024
200,00 € Mesto Šala Jazdecký klub RUSTY
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
221/2024
150,00 € Mesto Šala RADA ŠPORT o.z.
3. Jún 2024
Nájomná zmluva
286/2024
283,13 € Mesto Šala Skalický Miroslav
3. Jún 2024
Nájomná zmluva
289/2024
174,06 € Mesto Šala László Štefan