Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
141/2024
50,00 € Mesto Šala Tóth Ladislav
15. Máj 2024
Nájomná zmluva
227/2024
167,70 € Mesto Šala Pálinkáš Miroslav
15. Máj 2024
Nájomná zmluva
224/2024
132,72 € Mesto Šala Némethová Mária
15. Máj 2024
Nájomná zmluva
223/2024
161,66 € Mesto Šala Farkasová Iveta
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
249/2024
200,00 € Miestny odbor Matice slovenskej Šaľa Mesto Šala
15. Máj 2024
Zmluva o obstaraní diela
266/2024
0,00 € Kaufland Slovenská republika v.o.s. Mesto Šala
15. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
303/2024
20,00 € Mesto Šala Tokovicsová Silvia
15. Máj 2024
Krátkodobé cestovné poistenie
310/2024
37,26 € Generali Poisťovňa Mesto Šala
15. Máj 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy na pozemok
316/2024
191,32 € Mesto Šala Techagra RV Ziharec spol. s r.o.
13. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
217/2024
200,00 € Mesto Šala HKM Slovan Šaľa
13. Máj 2024
Nájomná zmluva
229/2024
351,49 € Mesto Šala Zábojníková Jaroslava
13. Máj 2024
Nájomná zmluva
230/2024
193,11 € Mesto Šala Rácová Martina
13. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
277/2024
0,00 € Mesto Šala Meszároš Ivan
13. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
273/2024
0,00 € Mesto Šala Miškovič Ladislav, Ing.
13. Máj 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
272/2024
0,00 € Miškovič Ladislav, Ing. Mesto Šala
13. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto
268/2024
0,00 € Pollák Juraj Mesto Šala
13. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
244/2024
600,00 € Mesto Šala Občianske združenie VEČANIA
13. Máj 2024
Nájomná zmluva
231/2024
213,69 € Mesto Šala Szecsényi Jana
13. Máj 2024
Kúpna zmluva
301/2024
120 000,00 € Mesto Šala GG BUILDING, s.r.o.
9. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
299/2024
40,00 € Mesto Šala Iványi Ladislav