Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3974
30,00 € Zdenka Belanská Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 25.10.2023
3979
12 180,81 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. Marec 2024
Príkazná zmluva
3978
80,00 € Robert Torma Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. Marec 2024
Záložná zmluva
3970
0,00 € Ministerstvo dopravy SR Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. Marec 2024
Úrazové poistenie č.5190063261 - aktivačná činnosť
3971
105,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. Marec 2024
Dohoda č. 24/15/054/7
3972
1 186,92 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Mesto Šahy, Hl. námestie 1
26. Marec 2024
Príkazná zmluva
3969
70,00 € Mgr. Kristina Zvarová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
26. Marec 2024
Príkazná zmluva
3968
70,00 € Mgr. Noémi Petrezsil Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3967
45,00 € Ľudovít Turčan Mesto Šahy, Hl. námestie 1
21. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3966
55,00 € Marianna Melicherová, Ing. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. Marec 2024
Príkazná zmluva
3965
120,00 € Eva Černá Mesto Šahy, Hl. námestie 1
18. Marec 2024
Mandátna ZMLUVA
3964
3 800,00 € Színészképző Stúdió Alapítvány Mesto Šahy, Hl. námestie 1
18. Marec 2024
Mandátna zmluva
3963
600,00 € Mgr. Zuzana Tubaová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. Marec 2024
Mandátna zmluva
3962
57 120,00 € HMH Invest spol. s r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
13. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3961
40,00 € Edita Kaskötőová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
13. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3960
40,00 € Imrich Knapčok Mesto Šahy, Hl. námestie 1
13. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta -
3959
94,50 € Eva Vargová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
13. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3958
40,00 € Pavol Sekereš Mesto Šahy, Hl. námestie 1
13. Marec 2024
Záložná zmluva č.400/323/2021
3957
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Lamačská 8, Bratislava Mesto Šahy, Hl. námestie 1
13. Marec 2024
Záložná zmluva č.400/322/2021
3956
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Lamačská 8, Bratislava Mesto Šahy, Hl. námestie 1