Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3678
13,30 € Darina Kosztolányiová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3677
24,00 € Darina Kosztolányiová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3671
12,00 € Viola Mihályová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3672
6,65 € Viola Mihályová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3673
12,00 € Viola Mihályová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3674
12,00 € Priska Mihályová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3675
6,65 € Priska Mihályová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3676
12,00 € Priska Mihályová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. Október 2023
Zmluva o nájme urnového miesta
3670
40,00 € Judita Balážová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. Október 2023
Dodatok č.3 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu
3666
0,00 € Packeta slovakia s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
3665
682,56 € Západoslovenská distribučná Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Október 2023
Zmluva o dielo č. OVŽPaRR2-20/2023
3664
31 728,86 € D.M.V. s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
4. Október 2023
Príkazná zmluva
3663
50,00 € Ing. Tibor Szomolai Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Kúpna zmluva
3633
34 230,00 € MUDr. Mustapha Rafic Ali Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Kúpna zmluva
3632
39 666,33 € Szilárd Pintér Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Kúpna zmluva
3631
36 002,30 € Martin Tipary Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3657
45,00 € Valéria Wollentová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3658
45,00 € Valéria Wollentová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3659
45,00 € Valéria Wollentová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3660
12,00 € Alica Tamášová Mesto Šahy, Hl. námestie 1