Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3660
12,00 € Alica Tamášová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3661
30,00 € Rozália Belánská Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3662
30,00 € Mária Heimlichová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3648
90,00 € Barák Barna Imre Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3647
90,00 € Barák Barna Imre Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3646
27,00 € Andrea Soltészová, Bc. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3645
90,00 € Ingrid Murínová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3644
30,00 € Attila Dénes Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3643
6,65 € Eva Verešová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3649
45,00 € Gabriela Velebná Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3650
12,00 € Katarína Krupčiaková Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3656
45,00 € Beata Bazalová, PaedDr Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3655
45,00 € Alžbeta Gyurászová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3654
15,00 € Pásztor Gejza Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3653
6,65 € Pásztor Gejza Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3652
12,00 € Pásztor Gejza Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3651
45,00 € Robert Torda Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023 6/2023 – šport
3635
0,00 € TBA RACING TEAM Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení
3636
0,00 € T-MAPY s.r.o Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
ZMLUVA O DIELO č. 3/2023
3637
24 983,98 € Štefan Nemcsok – SIMOL TEAM Mesto Šahy, Hl. námestie 1