Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2024
Dodatok č.16 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Šahách
3995
3,00 € obce podľa zmluvy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Apríl 2024
Dodatok č1 k Nájomnej zmluve
3987
56,70 € Prima Banka Slovensko a.s Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Apríl 2024
Dohoda 24/15/060/42
3986
7 534,44 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva
3985
440,00 € Klára Agárdiová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3993
45,00 € Janette Kapová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3992
30,00 € Terézia Hercová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3991
45,00 € Viktória Vargová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3990
65,00 € Viktória Vargová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3989
30,00 € Emília Barátiová, JUDr. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3988
30,00 € Mária Demeterová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Apríl 2024
Dodatok č. 5 k zmluve o službách vo verejnom záujme
3994
11 500,00 € ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3984
12,00 € Zlatica Tóthová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3983
30,00 € Jozef Herczeg Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3982
45,00 € Jozef Herczeg Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. Apríl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľností
3981
100,00 € GP Fish s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení opravy a údržby kontajnerových stojísk
3980
0,00 € ENERGO BYTOS s.r.o Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3977
19,75 € Rozália Jámborová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3976
5,63 € Rozália Jámborová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3975
45,00 € František Králik Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3973
27,92 € Zdenka Belanská Mesto Šahy, Hl. námestie 1