Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2023
ZMLUVA č. 5/1000206702 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3697
0,00 € ZsVS, a.s Mesto Šahy, Hl. námestie 1
18. Október 2023
Príkazná zmluva
3696
100,00 € Ladislav Németh Mesto Šahy, Hl. námestie 1
18. Október 2023
Príkazná zmluva
3695
100,00 € Erika Gálová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3694
6,65 € Erika Oravcová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3693
24,00 € Erika Oravcová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3692
24,00 € Erika Oravcová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3691
30,00 € Judita Kovácsová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3690
30,00 € Magdaléna Strhárová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3689
13,30 € Ladislav Šaróka Mesto Šahy, Hl. námestie 1
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3688
24,00 € Ladislav Šaróka Mesto Šahy, Hl. námestie 1
18. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3687
24,00 € Ladislav Šaróka Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Október 2023
Mandátna zmluva č. OVŽPaRR2-21/2023
3686
5 100,00 € Ing. Ján Urblík Mesto Šahy, Hl. námestie 1
11. Október 2023
Dodatok č. 10 k poistnej zmluve č. 4419012184
3685
123,22 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
10. Október 2023
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
3684
0,00 € NATUR-PACK, a.s Mesto Šahy, Hl. námestie 1
10. Október 2023
Príkazná zmluva
3683
250,00 € Hengerič Robert Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. Október 2023
Poistná zmluva
3682
320,01 € Generali Poisťovňa Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. Október 2023
Poistná zmluva
3681
111,69 € Generali Poisťovňa Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3669
12,00 € Mária Rádiová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3668
90,00 € Anna Karásková Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3667
60,00 € Anna Karásková Mesto Šahy, Hl. námestie 1