Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3923
45,00 € Tibor Dudás Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3924
6,65 € Anna Dudásová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. Január 2024
Zmluva o poskytovaní elektronického monitoringu
3912
143,16 € Commander Services s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. Január 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
3911
0,00 € Commander Services s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3919
45,00 € Pavel Halgoš Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3918
6,65 € Edita Pálová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3917
12,00 € Edita Pálová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. Január 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 3/2023 zo dňa 28.11.2023 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
3913
0,00 € Štefan Nemcsok - SIMOL TEAM Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3914
180,00 € Šťastný Anton Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3915
12,00 € Drahomíra Vargová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3916
135,00 € Drahomíra Vargová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
25. Január 2024
Príkazná zmluva
3910
300,00 € Enyedi Sugárka Mesto Šahy, Hl. námestie 1
23. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3906
40,00 € Tibor Kollár Mesto Šahy, Hl. námestie 1
23. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3907
45,00 € Mária Brezníková Mesto Šahy, Hl. námestie 1
23. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3908
45,00 € František Berta MUDr. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
23. Január 2024
DODATOK k Zmluve o výpožičke č.1/2009
3909
0,00 € SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň Mesto Šahy, Hl. námestie 1
23. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3905
45,00 € Mária Brezníková Mesto Šahy, Hl. námestie 1
23. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3904
45,00 € Ján Adamek Mesto Šahy, Hl. námestie 1
18. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-331-00523
3903
0,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Mesto Šahy, Hl. námestie 1
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
3897
159 910,82 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Mesto Šahy, Hl. námestie 1