Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2022
Zmluva o správe majetku mesta Šahy
2658
0,00 € ENERGO-BYTOS s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
19. Apríl 2022
Dodatok 1
2674
0,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
2680
0,00 € Škola umeleckého priemyslu L.Bielika - Levice Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. Apríl 2022
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. OVŽPaRR2-5/2021
2682
0,00 € Design Stuck s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
29. Apríl 2022
MIMOSÚDNA DOHODA O UROVNANÍ SPORU
2684
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
2685
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická - Levice Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Máj 2022
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO
2686
0,00 € LEVSTAV – LEVICE, s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Máj 2022
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku č. 03/06/2012/2
2687
0,00 € GaMedic s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. Máj 2022
Zmluvu č. 5/1000181653 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
2723
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. Máj 2022
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy o prenájme nebytových priestorov č. 01/02/2011/2
2722
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Máj 2022
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN
2724
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Máj 2022
D O D A T O K Č . 1 K ZML U V E O P A R T N E R S T V E
2725
0,00 € GaMedic, s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. Jún 2022
DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 04.02.2022
2727
0,00 € Ľudovít Karvai Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. Jún 2022
Rámcová zmluva 020/2022
2747
0,00 € OVD ovocinárske družstvo Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. Jún 2022
ODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 06.12.2021
2638
0,00 € MANEVI SK.sr.o Mesto Šahy
22. Jún 2022
Zmluva o dielo
2640
0,00 € Flounder Kft., Mesto Šahy
22. Jún 2022
ZMLUVA O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA
2647
0,00 € Divadlo komédie Mesto Šahy
22. Jún 2022
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO
2657
0,00 € LEVSTAV – LEVICE, s.r.o. Mesto Šahy
22. Jún 2022
Zmluva o správe majetku mesta Šahy
2658
0,00 € ENERGO-BYTOS s.r.o. Mesto Šahy
6. Júl 2022
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN
2767
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1