Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o správe majetku mesta Šahy číslo: 02 / MESTO – EB / 2022
3946
4 947 031,03 € ENERGO – BYTOS s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetku mesta do správy
3999
1 958 757,00 € Základná škola Ladislava Balleka Mesto Šahy, Hl. námestie 1
18. Október 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
2950
1 775 815,69 € Štefan Tipary EKOLSTAV Mesto Šahy, Hl. námestie 1
14. Február 2023
DODATOK č. 5 k ZMLUVE O DIELO
3112
1 646 291,02 € Štefan Tipary EKOLSTAV Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. August 2022
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 24.05.2021
2832
1 565 565,81 € Štefan Tipary EKOLSTAV Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Máj 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0092-PRB/2021 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
3248
1 446 272,73 € Ministerstvo dopravy SR Mesto Šahy, Hl. námestie 1
25. Október 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o vystavení záruky č.53/2021/BZ
2967
1 282 560,00 € VÚB, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
24. Marec 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o vystavení záruky č.53/2021/BZ
3150
1 153 040,00 € Všeobecná úverová banka a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
29. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 400/322/2021
3160
1 077 260,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. August 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o vystavení záruky č.53/2021/BZ
Dodatok č.1 k Zmluve o vystavení záruky č.53/2021/BZ
1 072 320,00 € Všeobecná úverová banka a.s. Mesto Šahy
31. Máj 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO2-SC211-2020-62/01
3306
713 791,36 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. Jún 2022
Zmluva o dielo
2764
708 275,36 € Štefan Tipary EKOLSTAV Mesto Šahy, Hl. námestie 1
14. November 2022
Dodatok č.1 K ZMLUVE O DIELO
Dodatok č.1 K ZMLUVE O DIELO
605 974,97 € Strabag Mesto Šahy
2. Jún 2023
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 592/2023/UZ
3311
500 000,00 € VÚB, a.s., Mesto Šahy, Hl. námestie 1
7. Jún 2023
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 592/2023/UZ
3331
500 000,00 € VÚB. a.s. Mesto Šahy
31. Máj 2022
Dodatok č. 1 Zmluve o dielo č. OVŽPaRR2-11/2021
2726
484 062,85 € Eurovia SK a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. August 2022
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041K605-431-16 zo dňa 02.03.2018
2873
432 884,26 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. December 2022
Zmluva o dielo 28/11/2022
3024
424 471,37 € Štefan Tipary EKOLSTAV Mesto Šahy, Hl. námestie 1
18. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. OVŽPaRR2-9/2022
3270
414 453,73 € STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava Mesto Šahy, Hl. námestie 1
26. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO
3460
377 187,92 € Štefan Tipary EKOLSTAV Mesto Šahy, Hl. námestie 1