Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3885
6,65 € Magdaléna Pálová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. December 2023
Poistná zmluva
3892
1 671,48 € Generali Poisťovňa Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. December 2023
Poistná zmluva
3883
123,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. December 2023
Poistná zmluva
3882
509,64 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. December 2023
Poistná zmluva
3881
71,28 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. December 2023
ZMLUVA č. 2/2023/OSaO-33/2023
3880
1 200,00 € OBČIANSKE ZDRUŽENIE DOS Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. December 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. ..../2023 – Preseľany nad Ipľom
3869
50,00 € Ildikó Allarámová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. December 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2021-72/125/482
3868
191 192,38 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3867
45,00 € Ildikó Vargová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3866
40,00 € Katarína Pataiová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3865
24,00 € Valéria Šilleová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. December 2023
DOHODA o UKONČENÍ Zmluvy o dielo č. OVŽPaRR2-20/2023
3870
0,00 € D.M.V. s.r.o., Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. December 2023
DOHODA o UKONČENÍ Zmluvy o poskytovaní konzultačných služieb
3871
0,00 € CNS EuroGrants, s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. December 2023
Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3875
0,00 € Olympijský klub Alojza Szokolyiho Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2023 zo dňa 28.11.2023
3879
0,00 € Štefan Nemcsok - SIMOL TEAM Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. December 2023
Poistná zmluva č. 4419016791
3877
303,07 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. December 2023
ZMLUVA č. 1/2023/OSaO-42/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2023
3876
972,96 € SOCIÁLNE SLUŽBY VRBA n.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. December 2023
Poistná zmluva č. 4419016792
3878
316,93 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
3861
6 646,80 € MARO, s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. December 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1639/2023/UZ
3864
153 171,00 € Všeobecná úverová banka, a.s., Mesto Šahy, Hl. námestie 1