Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3725
12,00 € Viola Jakabová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3726
6,65 € Viola Jakabová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3727
45,00 € Pierrat Susanne Maria Helene Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3728
90,00 € Mária Lenthárová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Október 2023
Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3716
0,00 € Združenie maďarských rodičov na Slovensku – Gymnázium s vyučovacím Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Október 2023
Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3717
0,00 € Združenie maďarských rodičov na Slovensku – Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Mládežnícka 22, Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3718
30,00 € Iveta Školkayová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3719
30,00 € Iveta Školkayová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3720
30,00 € Iveta Školkayová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3721
30,00 € Iveta Školkayová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
26. Október 2023
Príkazná zmluva
3714
800,00 € Jozef Kazán Mesto Šahy, Hl. námestie 1
25. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3708
45,00 € Eva Kapustová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
25. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3707
30,00 € Mária Frenková Mesto Šahy, Hl. námestie 1
25. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3700
30,00 € Anikó Janyu Mesto Šahy, Hl. námestie 1
25. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3701
12,00 € Erika Sántová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
25. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3702
12,00 € Erika Kissová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
25. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3703
12,00 € Erika Kissová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
25. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3704
12,00 € Matilda Gágyorová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
25. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3705
45,00 € Edita Petrášová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
25. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3706
24,00 € Mária Dobisová Mesto Šahy, Hl. námestie 1