Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4017
45,00 € Petra Bartošová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
18. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4016
45,00 € Petra Bartošová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
18. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4015
30,00 € Petra Bartošová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
18. Apríl 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. ..../2023 – Preseľany nad Ipľom
4014
30,00 € Szilvia Mokso Mesto Šahy, Hl. námestie 1
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4011
13,30 € Zoltán Velebný Mesto Šahy, Hl. námestie 1
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4012
45,00 € Erna Šimoneková Mesto Šahy, Hl. námestie 1
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4013
30,00 € Eva Suleková Mesto Šahy, Hl. námestie 1
17. Apríl 2024
Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta č.029/2021 zo dňa 02.06.2021
4010
0,00 € Mária Csomóová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4009
30,00 € Erika Megtértová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4008
45,00 € Iveta Stančíková Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4007
30,00 € Josef Demeter Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4006
45,00 € Ladislav Oroszlán Mesto Šahy, Hl. námestie 1
15. Apríl 2024
Zmluva o vinkulácii
4005
9 332,94 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Apríl 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA na umiestnenie Boxu balíkovo
4001
75,00 € Slovak Parcel Service s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
4004
339,00 € Národné osvetové centrum Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Apríl 2024
ZMLUVA o usporiadaní divadelného vystúpenia
4003
0,00 € Lakefood s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Apríl 2024
ZMLUVA o usporiadaní divadelného vystúpenia
4002
4 500,00 € Lakefood s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
11. Apríl 2024
Zámenná zmluva
4000
0,00 € JUDr. Judita Kučerová, Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetku mesta do správy
3999
1 958 757,00 € Základná škola Ladislava Balleka Mesto Šahy, Hl. námestie 1
10. Apríl 2024
Dohoda o príležitostnom spoločnom obstarávaní 2/2024
3998
0,00 € Obce podľa Dohody Mesto Šahy, Hl. námestie 1