Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4124
17,00 € Mária Ďurišová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. Jún 2024
Príkazná zmluva
4123
700,00 € Silvia Oravec Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. Jún 2024
Príkazná zmluva
4122
150,00 € Katalin Melczerová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. Jún 2024
Príkazná zmluva
4121
550,00 € Attila Sabo Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. Jún 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA o krátkodobom nájme nehnuteľnosti 2024 - Preseľany
4120
30,00 € Renáta Ballová Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Jún 2024
Zmluva o zverení majetku mesta do správy
4118
0,00 € Technické služby mesta Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľností
4119
100,00 € Bythome s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Máj 2024
Dodatok č.1
4116
34 860,00 € Ving s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Máj 2024
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3/2023
4115
0,00 € Centrum poradenstva a prevencie Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Máj 2024
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 1/2022
4114
0,00 € Hospitale s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Máj 2024
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO2-SC211-2020-62/01
4117
713 791,36 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. Máj 2024
Príkazná zmluva
4112
50,00 € Pavel Gajdoš Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. Máj 2024
Príkazná zmluva
4111
200,00 € Juraj Kovács Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. Máj 2024
Dodatok č.1 k zmluve o kontokorentnom úvere 592/2023/UZ
4113
500 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s., Mesto Šahy, Hl. námestie 1
29. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4110
30,00 € Ľudovít Málik Mesto Šahy, Hl. námestie 1
29. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4109
55,00 € Ľudovít Málik Mesto Šahy, Hl. námestie 1
29. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4108
90,00 € Irena Urbancseková Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. Máj 2024
Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
4107
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. Máj 2024
Príkazná zmluva
4106
200,00 € Tóth Péter Lóránt Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2024
4105
1 500,00 € Csemadok Základná organizácia Tešmák Mesto Šahy, Hl. námestie 1